Blind door staar tijdens corona

Meneer Bahadur is 76 jaar. Met zijn familie woont hij in een afgelegen dorpje in het district Banglung. Net als bij ons hebben de maatregelen om mensen tegen corona te beschermen hier grote gevolgen.

“Ik heb veel meegemaakt in mijn leven. Onder meer twee grote aardbevingen. Twee keer heb ik het leven voor mijn gezin vanaf niets weer opgebouwd. Nu is er corona. Maar dit keer kan ik niets doen om te helpen, want ik ben blind door staar.”

Zijn schoondochter moet nu voor hem zorgen. Dat is een grote belasting, want daardoor kan zij niet werken. “Mijn zoon pakt alles aan wat er is. Maar mijn kleinkinderen moeten met buikpijn van de honger naar bed.”

De oplossing was binnen handbereik. Dr. Indra Man Maharjan van het Himalaya oogziekenhuis en zijn team waren al bezig het oogkamp te organiseren, waar hij meneer Bahadur zou opereren. Eerst het linkeroog en later nog een operatie voor het rechteroog.

Het liep allemaal anders.

Eind maart werd alles in het land gesloten. Het ziekenhuis in Pokhara kon alleen nog noodzorg bieden. Alle overige zorg, ook de oogkampen werden gestopt.

Er dreigt in Nepal hongersnood voor gezinnen als dat van meneer Bahadur. Dit zijn de allerarmste mensen. Degenen voor wie Eye Care al meer dan 35 jaar zo veel kan doen dankzij donateurs zoals u.

Je wilt graag iets kunnen doen voor de mensen om wie je geeft.

Voorzichtig zijn er de eerste hoopvolle berichten. Dr. Indra Man en zijn collega’s werken plannen uit om weer meer zorg te bieden. “Wij bereiden ons ook voor om oogzorg in afgelegen gebieden op te starten in de lokale oogzorgcentra, zodra dat veilig kan.”

En daar is nú uw hulp bij nodig. Want ‘veilig’ is het sleutelwoord. Door corona zijn extra maatregelen nodig en dat kost geld. Denk aan beschermende kleding voor de patiënten, ontsmettingsmaterialen, extra wacht- en behandelruimtes zodat de mensen de juiste afstand kunnen houden. Allemaal zaken die we de komende maanden moeten regelen en die extra geld kosten.

Zonder uw extra steun hiervoor, gaan de operaties niet door. Hoe zal het meneer Bahadur en zijn gezin dan vergaan?

Met uw hulp kan dr. Indra Man zorgen voor staaroperaties in tijden van corona.

Normaal kost een staaroperatie € 35. Om dit in tijden van corona te doen is € 17,50 EXTRA nodig voor beschermingsmaatregelen:

  • extra beschermende kleding voor arts en patiënt
  • ontsmettingsmaterialen
  • extra wacht- en behandelruimtes, zodat de mensen de juiste afstand kunnen houden
  • informatiemateriaal en radio-aankondigingen over de veiligheidsinstructies

Zonder extra geld hiervoor kunnen de operaties niet doorgaan. Met uw steun lukt dat wel! Elk bedrag is welkom.