Veel kinderen in de arme provincies van Vietnam zien onnodig slecht

In het zuiden van Vietnam zijn opvallend veel schoolkinderen slechtziend of blind. Doordat hier geen basis oogzorg aanwezig is, kunnen zij nergens terecht. Voor de allerarmsten betekent dit, dat zij gevangen blijven in een cirkel van armoede. Want slechtziende kinderen blijven achter op school. Zij krijgen niet de kans zich te ontwikkelen. En dat terwijl de oplossing voor veel oogproblemen vaak zo eenvoudig is.

De leergierige Lan (11) is een van de vele slechtziende kinderen hier. Het meisje woont met haar familie in de provincie Ca Mau. Haar ouders werken lange dagen op het land. Na school helpen Lan en haar broers ook mee. Het gezin kan maar net rondkomen.

Lan droomt ervan om verpleegster te worden. En genoeg geld te verdienen om voor haar familie te zorgen. Maar of dat mogelijk is…? Altijd ging zij met veel plezier naar school om te leren. Maar de laatste tijd ging het steeds slechter op school. Ze kon niet goed lezen wat er op het bord werd uitgelegd. Haar cijfers gingen achteruit en haar zelfvertrouwen ook. Haar moeder vertelde: “Lan was van mijn drie kinderen altijd de beste op school. Ik was zo trots dat zij wilde studeren en voor ons wilde zorgen.” Aan die droom van de hele familie leek een einde te komen.

De lerares zei dat Lan misschien een bril nodig had. Maar waar konden ze terecht? Ze hadden geen geld om naar een ziekenhuis te reizen, geen geld voor een oogmeting en geen geld voor een bril. Zij konden niets doen. Omdat haar schoolresultaten steeds slechter werden en Lan niet meer met plezier naar school ging, overwoog haar moeder om haar van school te halen. Dan kon zij meer op het land helpen. Het is schrijnend: de kans op een betere toekomst voor Lan lag voor het grijpen, maar bleef net buiten bereik. Maar sinds vorig jaar is er een oogzorgcentrum in Ca Mau. De medewerkers van het oogzorgcentrum kwamen bij Lan op school om bij alle kinderen een oogtest af te nemen. De oplossing voor Lans problemen werd opeens heel eenvoudig! Zij kreeg gratis een goed aangemeten bril. Nu kon zij eindelijk lezen wat er op het bord stond.

“Ik moest erg wennen en vond het gek om een bril op te zetten. Maar het is heel fijn om goed te kunnen zien. Het gaat beter op school en ik vind het weer leuk!” 

Dankzij de steun van mensen zoals u hebben we in de provincies Ca Mau en Soc Trang vorig jaar drie oogzorgcentra kunnen opzetten. Zij bieden basisoogzorg die de mensen hier zo hard nodig hebben. En deze oogzorg is gratis voor de allerarmsten!

Maar… de oogzorgcentra hebben te weinig apparatuur en te weinig mankracht om scholen te bezoeken, oogmetingen uit te voeren en voldoende brillen te maken.

En dat terwijl er nog 29.903 schoolkinderen getest moeten worden en daarvan hebben naar schatting 2.845 kinderen een bril nodig, waar zij zelf geen geld voor hebben.

Helpt u mee? Dan geven we de drie oogzorgcentra wat zij nodig hebben om meer – veel meer – kinderen te kunnen helpen.

U helpt met elk bedrag, bijvoorbeeld:

  • Voor € 30,- geeft u een kind als Lan een oogmeting en een bril.
  • Met € 60,- helpt u twee kinderen.
  • En met € 90,- laat u drie kinderen weer goed zien.

Hoeveel u ook kunt missen voor kinderen als Lan, wij zijn u namens hen heel dankbaar voor uw gift.