Over Eye Care Foundation

Eye Care Foundation is ontstaan uit de behoefte om vanuit Nederland ondersteuning te geven aan het opzetten en versterken van goede en betaalbare oogzorg in ontwikkelingslanden.

In eerste instantie gebeurde dat vooral door uitzending van oogheelkundige teams. De steun is verschoven naar het versterken van de lokale capaciteit door opleidingen mogelijk te maken, het verbeteren van de infrastructuur door het bouwen van oogklinieken en het doneren van oogheelkundige apparatuur. Zo wordt er gewerkt aan duurzame oogzorg. De steun van Eye Care Foundation is gericht op de allerarmsten voor wie goede medische zorg onbereikbaar of onbetaalbaar is. Eye Care Foundation heeft projecten in de Himalaya regio (Nepal), Zuidoost Azië (Vietnam, Cambodja, Laos) en in Afrika in Tanzania, Rwanda en Zambia.

De ondersteuning is het meest succesvol als in deze regio’s netwerken van oogcentra ontstaan met goed opgeleid, lokaal personeel, vrijwilligers, geschikte apparatuur en goede huisvesting. Het doel is door onze projectondersteuning deze netwerken te bevorderen. De netwerken moeten zich na verloop van tijd financieel en qua kennisniveau zelf in stand kunnen houden. Hierbij is inbedding in lokaal beleid van belang om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen.

Vanuit Nederland en via de veldkantoren in Nepal, Vietnam en Cambodja wordt algemene ondersteuning en medisch management aan de projectpartners verleend. Het stelt de lokale partners in staat in toenemende mate op eigen kracht de noodzakelijke oogzorg te organiseren en uit te voeren.

Geschiedenis

Eye Care Foundation werd opgericht toen Oogzorg Wereldwijd en Mekong Eye Doctors in 2008 fuseerden. De twee organisaties hadden dezelfde doelstellingen en samenwerken bleek efficiënter en effectiever te zijn.

Oogzorg Wereldwijd (1984) werd opgericht door een Nederlandse oogarts die zich het lot aantrok van zoveel mensen die blind waren, hoewel dit kon worden genezen of zelfs voorkomen. Mekong Eye Doctors (1993) werd opgericht door een Nederlandse biochemicus nadat hij in Thailand was geweest om oogonderzoek te doen.

Aantal oogartsen per miljoen inwoners

Infographic Over ECF

Opleiding en training

Door oogheelkundige opleidingen op alle niveaus te financieren, kunnen lokale professionals in eigen land werken aan het terugdringen van onnodige blindheid en slechtziendheid. De cursussen en opleidingen worden in het land zelf of in een buurland gehouden. Het doel is het structureel verbeteren van de oogzorg in de projecten. Door deze verbetering van onderaf op te bouwen, kan het project door lokale mensen worden overgenomen en kan Eye Care Foundation nieuwe projecten oppakken. Nederlandse oogartsen die zich als vrijwilliger inzetten in de projecten geven regelmatig gastcollega’s aan lokale oogartsen in opleiding. Oogartsen die zijn opgeleid, kunnen op hun beurt ander oogheelkundig personeel trainen.

Oogkampen

Met de financiële steun van Eye Care Foundation houden lokale medische teams oogkampen in moeilijk bereikbare gebieden, zoals in de bergen van Nepal. In korte tijd worden in tijdelijk ingerichte klinieken zoveel mogelijk mensen met staar geopereerd. Dit is voor de lokale bevolking vaak de enige mogelijkheid tot oogzorg.

Oogziekenhuizen en apparatuur

Eye Care Foundation financiert de bouw van oogheelkundige centra – van dorpskliniek tot oogziekenhuis – en zorgt voor de apparatuur. Goed opgeleid personeel kan daardoor zelfstandig werken en de bevolking krijgt blijvend toegang tot goede oogzorg.

Oogmetingen

Vooral kinderen blijken vaak niet mee te kunnen komen op school en geen opleiding te kunnen krijgen, omdat ze geen bril of een niet goed afgestelde bril hebben. Eye Care Foundation zorgt daarom voor opleiding van optometristen.  Er worden dorpsgezondheidswerkers en onderwijzers getraind in het herkennen van oogproblemen. Indien nodig worden er brillen,  in het land zelf gemaakt, gedoneerd.

Tanzania opleiding

Oogziekenhuizen en app

Oogkamp Nepal

Vision2020 & IAPB

Eye Care Foundation werkt onder de paraplu van Vision 2020. ‘Vision2020: The Right to Sight’ is de naam van het wereldwijde initiatief voor de strijd tegen vermijdbare blindheid en slechtziendheid. Dit initiatief is in 1999 opgezet door de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization – WHO) en de International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB), een overkoepelende organisatie van meer dan 20 internationale niet-gouvernementele organisaties, met een internationale coalitie van professionele organisaties, beroepsgroepen, oogziekenhuizen, niet-gouvernementele organisaties (NGOs) en bedrijven.

Het doel van dit initiatief is het elimineren van alle gevallen van vermijdbare blindheid en slechtziendheid voor het jaar 2020, omdat iedereen recht heeft op een goed gezichtsvermogen (bron: Vision2020 Nederland). Eye Care Foundation is sinds 2015 officieel lid van het IAPB.

Global actionplan 2014-2019 download (PDF, 436 Kb)

Voorkom onnodige blindheid.
Geef mensen kans op een beter leven.

Stichting Eye Care Foundation helpt onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden voorkomen en genezen. 80% van de blindheid is te herstellen door een eenvoudige staaroperatie. Veel slechtzienden zijn geholpen met een goede bril op sterkte. Zo simpel kan het zijn, maar zonder de hulp van u als donateur is het onmogelijk ons doel te bereiken.