Over Eye Care Foundation

Eye Care Foundation is ontstaan uit de behoefte om vanuit Nederland ondersteuning te geven aan het opzetten en versterken van goede en betaalbare oogzorg in ontwikkelingslanden.

In eerste instantie gebeurde dat vooral door uitzending van oogheelkundige teams. De steun is verschoven naar het versterken van de lokale capaciteit door opleidingen mogelijk te maken, het verbeteren van de infrastructuur door het bouwen van oogklinieken en het doneren van oogheelkundige apparatuur. Zo wordt er gewerkt aan duurzame oogzorg. De steun van Eye Care Foundation is gericht op de allerarmsten voor wie goede medische zorg onbereikbaar of onbetaalbaar is. Eye Care Foundation heeft projecten in de Himalaya regio (Nepal), Zuidoost Azië (Vietnam, Cambodja, Laos) en in Afrika in Tanzania, Rwanda en Zambia.

De ondersteuning is het meest succesvol als in deze regio’s netwerken van oogcentra ontstaan met goed opgeleid, lokaal personeel, vrijwilligers, geschikte apparatuur en goede huisvesting. Het doel is door onze projectondersteuning deze netwerken te bevorderen. De netwerken moeten zich na verloop van tijd financieel en qua kennisniveau zelf in stand kunnen houden. Hierbij is inbedding in lokaal beleid van belang om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen.

Vanuit Nederland en via de veldkantoren in Nepal, Vietnam en Cambodja wordt algemene ondersteuning en medisch management aan de projectpartners verleend. Het stelt de lokale partners in staat in toenemende mate op eigen kracht de noodzakelijke oogzorg te organiseren en uit te voeren.

Geschiedenis

Eye Care Foundation werd opgericht toen Oogzorg Wereldwijd en Mekong Eye Doctors in 2008 fuseerden. De twee organisaties hadden dezelfde doelstellingen en samenwerken bleek efficiënter en effectiever te zijn.

Oogzorg Wereldwijd (1984) werd opgericht door een Nederlandse oogarts die zich het lot aantrok van zoveel mensen die blind waren, hoewel dit kon worden genezen of zelfs voorkomen. Mekong Eye Doctors (1993) werd opgericht door een Nederlandse biochemicus nadat hij in Thailand was geweest om oogonderzoek te doen.

Directeur-bestuurder

 • Björn STENVERS

Raad van Toezicht

 • Sascha BOGERD, penningmeester
 • Linda HUMMEL, vice-voorzitter
 • Arthur VAN PRAAG (Thijs), voorzitter
 • Indira ROMBLEY, bestuurslid

Wat wij doen

1. Directe dienstverlening

2. Capaciteitsuitbreiding en deskundigheidsbevordering

3. Infrastructuur

4. Onderzoek

5. Beleidsbeïnvloeding en voorlichting (bewustzijn verhogen)

 • We onderzoeken de ogen van volwassenen en (school)kinderen, verlenen directe oogzorg – met het accent op staaroperaties, het aanmeten van brillen en het uitvoeren van relatief eenvoudige (chirurgische) ingrepen;
 • We helpen oogheelkundige structuren opzetten – letterlijk door financieel bij te dragen aan de bouw en de aanschaf van instrumentarium van oogklinieken en indirect door politiek en beleidsmakers van de noodzaak van borgen van goede oogzorg in gezondheidsbeleid en in het gezondheidszorgsysteem te overtuigen -;
 • We leiden oogprofessionals op divers niveau op;
 • We trainen leerkrachten en lokale gezondheidsmedewerkers zodat zij tijdig oogproblemen bij kinderen en volwassenen kunnen herkennen en kunnen doorverwijzen;
 • We doen bevolkingsonderzoek naar de omvang van oogproblematiek en naar belemmeringen die ertoe leiden dat mensen geen gebruik maken van zorg of deze niet weten te vinden;
 • We tonen via kwalitatief onderzoek aan dat goede oogzorg het leven van mensen verandert.

We hebben niet alleen impact op het leven van mensen en hun directe omgeving, op het leven van kinderen, vanuit de wens dat zowel volwassen als kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen en niet onnodig belemmerd worden door vermijdbare oog- en daarmee zichtproblemen.
We dragen ook (indirect) bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van een land. We zetten ons in voor de allerarmsten en meest kwetsbaren voor wie oogzorg onbereikbaar is.

We werken in Azië (Nepal, Vietnam, Cambodja en Laos) en in Afrika (Tanzania, Zambia en Rwanda) samen met lokale partners binnen de kaders van het lokale/nationale oogzorgbeleid.

Tanzania opleiding

Oogziekenhuizen en app

Oogkamp Nepal

Gedragscode

Onze gedragscode is onderdeel van de arbeidsovereenkomst van iedere medewerker van ECF.
We vragen ook medewerkers van andere organisaties waar we intensief mee samenwerken of zij een eigen integriteitsbeleid en gedragscode hebben.

Integriteit

Het werk van ECF richt zich op een kwetsbare groep mensen die met respect behandeld moeten worden.
Hierbij is het belangrijk dat wij het geld, dat anderen in vertrouwen aan ECF schenken, op een goede manier besteden en hierover verantwoording afleggen.
Hier kunt u ons Integriteitsbeleid ter download beschikbaar.

Voorkom onnodige blindheid.
Geef mensen kans op een beter leven.

Stichting Eye Care Foundation helpt onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden voorkomen en genezen. 80% van de blindheid is te herstellen door een eenvoudige staaroperatie. Veel slechtzienden zijn geholpen met een goede bril op sterkte. Zo simpel kan het zijn, maar zonder de hulp van u als donateur is het onmogelijk ons doel te bereiken.

“Wij zijn een waarde-gedreven organisatie, integriteit moet onderdeel van ons DNA zijn.”

Björn Stenvers
Directeur Eye Care Foundation