” Sorry, uw dochter wordt blind en we kunnen niets voor haar doen…”

Machteloos

Hoe machteloos sta je als ouders wanneer je kind van drie jaar blind wordt en je van de lokale arts te horen krijgt: ”Voor uw dochter kunnen wij niets doen… wij hebben niet de apparatuur en de vaardigheden”. Bij de ouders van Mina, wonend in een afgelegen gebied in Laos, komen deze woorden als een mokerslag binnen.

Hun kleine meisje is nog maar anderhalf jaar oud als ze problemen krijgt met haar ogen. Ze ziet steeds minder. Zelfstandig lopen kan zij niet. Spelen met andere kinderen, gaat uiteindelijk ook niet meer.

De ouders van Mina zitten met de handen in het haar. Wat kunnen zij doen om te voorkomen dat hun Mina blind wordt. Er moet toch een dokter zijn die hun Mina kan opereren?

Mobiel oogkamp in de buurt

Juist als zij de hoop bijna hebben opgegeven, start Eye Care Foundation dichtbij het dorp een mobiel oogkamp. In zo’n oogkamp gaan we met gespecialiseerde oogartsen en de juiste apparatuur naar de mensen toe. Voor oogpatienten als Mina is dit hun enige kans op een behandeling. Want geld voor een lange reis en een operatie hebben zij niet.

Mina wordt op het mobiele oogkamp onderzocht door onze gespecialiseerde oogarts. Conclusie: zij moet onmiddellijk worden geopereerd. De staar in haar beide ogen is gevaarlijk ver gevorderd. De ouders van Mina zijn bang dat de oogoperatie te veel geld kost.

Met uw steun kan Eye Care Foundation die financiële zorgen wegnemen. Dankzij uw betrokkenheid kunnen we ervoor zorgen dat kinderen als Mina de staaroperatie krijgen die voorkomt dat zij het zicht in haar ogen definitief verliest.

Blijvende blindheid voorkomen

Gelukkig stelt de oogarts ze gerust: “U hoeft zich geen zorgen te maken. Mensen die zo’n oogoperatie niet kunnen betalen, krijgen die gratis dankzij Eye Care Foundation. We doen er alles aan om Mina zo snel mogelijk te helpen.”

Financiële onzekerheid, gebrek aan de juiste medische apparatuur, onvoldoende kennis en te weinig oogartsen. Dat zijn redenen waardoor nog steeds mensen onnodig blind worden. Samen met uw hulp kunnen wij oogartsen die wij opleiden naar de mensen toebrengen. Een oogoperatie aanbieden voor wie het niet kan betalen.

Daarmee zorgt u dat zij op tijd worden geopereerd, voordat zij helemaal blind worden. Het verhaal van Mina bewijst dat goed opgeleide artsen en de juiste medische apparatuur noodzakelijk zijn in afgelegen gebieden.

Helpt u mee?

Voor slechts € 35 geeft u een kindje als Mina de reddende staaroperatie. Wat is er mooier dan een oogpatiënt het licht in de ogen terug te geven? Met uw gift redt u iemand van blijvende blindheid!