World Sight Day 2017: Make Vision Count

Het is vandaag World Sight Day. Het thema is dit jaar ‘Make Vision Count’.
Wereldwijd wordt er aandacht gevraagd voor het belang van goed zicht en goede oogzorg.
Samen met u kan Eye Care Foundation onnodige blindheid en slechtziendheid in haar projectlanden zoveel mogelijk voorkomen en genezen.

In onze projectlanden worden op World Sight Day speciale activiteiten georganiseerd. Zo zijn de inwoners van Xieng Khouang, Laos opgeroepen om gratis hun ogen te laten controleren. Indien nodig, worden mensen gratis aan staar geopereerd.

Oogonderzoek in Xieng Khouang
Mensen zijn geopereerd aan staar en wachten tot het oog-verband er af mag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in Cambodja kregen mensen voorlichting over oogzorg en werden er gratis operaties uitgevoerd.

Groep patiënten in Cambodja.