Stronger Together: World Sight Day 2016

Het is vandaag World Sight Day met als motto dit jaar ‘Stronger Together’.
Wereldwijd wordt er aandacht gevraagd voor het belang van goed zicht en goede oogzorg.
Samen met u kan Eye Care Foundation onnodige blindheid en slechtziendheid in haar projectlanden
zoveel mogelijk voorkomen en behandelen.

cambodia-wsd