Pilot project: Optiekzaken in Vietnam

Hoewel in Vietnam stappen worden gezet op het gebied van oogzorg, ontbreekt het vaak nog aan alomvattende oogzorgstructuren, waarbij mensen op dorpsniveau actief gescreend worden op oogafwijkingen, brillen worden aangemeten en mensen doorverwezen worden naar gespecialiseerde oogcentra indien nodig. Daarom worden bij een aantal district ziekenhuizen optiekzaken gestart. De inkomsten van deze optiekzaken worden gedeeltelijk gebruikt voor investeringen in de ziekenhuizen. Ook wordt een deel van de inkomsten opgenomen in een fonds voor arme mensen. Op deze manier kunnen mensen die normaalgesproken geen geld hebben voor een bril, toch een goede bril aanschaffen.

Eye Care Foundation faciliteert trainingen op het gebied van management van optiekzaken en helpt bij het opstellen van ondernemingsplannen. Daarnaast biedt Eye Care Foundation steun bij het aanschaffen van materialen.

Optiekzaak in Vietnam
Optiekzaak in Vietnam