Oogzorg in Morogoro verdient aandacht

“Het spreekuur voor de oogpatiënten in Morogoro wordt gedaan door drie Assistent Medical Officers (AMO = basisarts) in één kamer”, vertelt oogarts Ruud van der Pol die op bezoek is in Tanzania om de stand van zaken van de oogheelkunde in de provincie Morogoro te inventariseren. “Het is mooi te zien dat er hard en goed wordt gewerkt. Het aantal ideeën om de oogzorg hier aan te pakken is groot, daar zullen wij een prioritering in aan moeten brengen. Zo zal de kwaliteit verbeterd moeten worden en de oogzorg moet voor iedereen bereikbaar worden. Ik doe enorm veel indrukken op tijdens mijn korte bezoek en ben veel gesprekken aan het voeren om een goed inzicht te krijgen.”

oogzorg-morogoro