Oogonderzoeken en -operaties onder leiding van Dr. Ms. Viengmone

Met behulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Volksgezondheid en de provincies Xiengkhuang en Houaphan werden oogoperaties en controles uitgevoerd onder de studenten in het Kham district.

De missie verliep onder leiding van Dr. Ms. Viengmone, adjunct-directeur van het Xiengkhouang Ziekenhuis en in totaal ondergingen 11 patiënten een oogoperatie, 62 oogonderzoek werden uitgevoerd en 3 brillen werden uitgedeeld.