Onderzoek naar Gender barrières – ECF Vietnam

In Vietnam is het aantal vrouwen met een visuele beperking (2,2%) significant hoger dan het aantal mannen (1,2%), zoals vermeld in de RAAB 2015. Het hogere percentage bij vrouwen kan worden verklaard door aspecten als hogere blootstelling aan risicofactoren, hogere levensverwachting en beperktere toegang tot oogzorg. Dit laatste verwijst naar sociale, culturele en economische ongelijkheid. In de meeste plattelandsgezinnen in de Mekong Delta worden mannen en jongens beschouwd als de belangrijkste kostwinners, dus investeren in hun gezondheid heeft prioriteit. En daarbij worden de behoeften van vrouwen en meisjes genegeerd. Bovendien is men op het platteland ook nu nog  bevooroordeeld over vrouwen en meisjes die een bril dragen: men denkt dat het dragen van een bril hen minder aantrekkelijk maakt. Logischerwijs zijn meisjes dus minder geneigd een ​​bril te dragen.

Daarom, voert ECF Vietnam, met financiële steun van USAID, een onderzoek uit naar Gender barrières in de oogzorg.

Het doel is het verzamelen van gegevens over:

  1. Naar geslacht uitgesplitste informatie van zorgaanbieders over het aantal en de percentages jongens en meisjes die van oogzorg gebruik maken;
  2. Informatie over de culturele, sociale en economische factoren om te begrijpen wat de genderverschillen veroorzaakt bij de toegang tot oogzorgdiensten;
  3. Informatie om de gezondheidsbehoeften en prioriteiten van zowel meisjes als jongens te begrijpen.
    Deze analyse is gebaseerd op het format van de IAPB gendertoolkit.

ECF Vietnam zal de verzamelde gegevens gebruiken om de lokale gezondheidsautoriteiten en alle belanghebbenden bewuster te maken over de behoeften en belemmeringen van meisjes met betrekking tot oogzorg.  En daarmee kunnen strategieën worden ontwikkeld om deze belemmeringen te overwinnen.

Geschreven door Chau Le Phan Minh