Drogeogen.nl shirtsponsor Dam to Damloop

Cedric Beunk liep mee met de Dam tot Damloop. Met zijn bedrijf Tramedico sponsorde hij voor de tweede keer Eye Care Foundation.

Hij vertelt:

“Voor mij (en Tramedico) was het de tweede keer dat we meededen en sponsorden. Persoonlijk ging het naar mijn zin, waar ik toch weer een stukje van mijn vorige tijd heb kunnen afsnoepen.

Drogeogen.nl was voor de tweede keer shirtsponsor. Het is enorm leuk om zoveel renners in een T-shirt te zien rennen, met ons logo erop. Het geeft echt invulling aan waar we mee bezig zijn en draagt hopelijk bij aan de bekendheid van deze website, want tenslotte hopen we dat veel mensen onze vraagbaak drogeogen.nl zullen raadplegen.

Het werk van ECF ondersteunen wij omdat we van mening zijn dat ECF een echte bijdrage levert aan de oog-gezondheid in de wereld. ECF is een kleine organisatie waardoor het duidelijk is waar het geld heengaat en dat het op een juiste manier wordt ingezet en ook daadwerkelijk de hulpbehoevenden bereikt. Iets wat bij de grote organisaties nog wel eens onduidelijk is. Natuurlijk is het raakvlak op oogheelkunde snel gemaakt, waardoor ook oogartsen in bijvoorbeeld onze website droge ogen geïnteresseerd raken. Zo heb ik kort voor de start nog een gesprek met een oogarts over de website gevoerd. Hij was niet bekend met de site en gaf vervolgens aan de site ook daadwerkelijk aan zijn patiënten te zullen aanbevelen (terwijl hij op zijn telefoon de site bekeek).

Drogeogen.nl is een informatieve site die Tramedico in het leven heeft geroepen en inhoudelijk samen met Dr. Michel Zaal (Oogziekenhuis Zaandam) heeft opgezet. De site geeft informatie over de verschillende oorzaken van droge ogen, de symptomen, de mogelijke behandelingen of life style aanpassingen die zinvol kunnen zijn. Ook is hier (1) een droge ogen test opgenomen, waarmee online bepaald wordt of je droge ogen hebt of niet (en daarmee vervolgens je huisarts of specialist kunt raadplegen) (2) een dagboekje waarin je kunt bijhouden wat en wanneer de klachten zijn en (3) een vergelijking van de verschillende oogdruppels die in NL op de markt zijn incl. specifieke karakteristieken van de individuele producten (vergelijkingen tussen de producten zijn eveneens mogelijk). Er wordt in deze site geen reclame gemaakt voor specifieke producten, maar veel meer informatie aan arts, apotheker en patiënt geboden.

Als ECF ons volgend jaar weer wil hebben, is het zeker onze intentie om volgend jaar weer deel te nemen en te sponsoren.”