In memoriam: Jan de Rooden

De heer Jan de Rooden en mevrouw Johnny Rolf, beiden keramisch kunstenaar, werden tijdens hun vele reizen geraakt door de erbarmelijke omstandigheden waarin oogpatiënten in ontwikkelingslanden leven. Daarom heeft Jan de Rooden in zijn testament € 5.000 nagelaten aan Eye Care Foundation voor oogpatiënten in Nepal.

Wij zijn zeer dankbaar voor dit mooie gebaar.

Foto: Jan de Rooden aan het werk