Hartelijk weerzien met collega oogartsen in Cambodja

Op verzoek van Stichting Eye Care Foundation heeft Frans Lion, oogarts in ruste, een serie werkcolleges geleid voor de artsen in opleiding tot oogarts in Phnom Penh, Cambodja. Het was voor een hartelijk weerzien met diverse collegae oogartsen. Van 2000 tot en met 2004 heeft hij als medisch directeur van het oogziekenhuis in Takeo de leiding over de medische opleiding van artsen en verpleegkundigen in de oogheelkunde. De meeste, daar door hem, opgeleide oogartsen zijn nu zelf de opleiders binnen het universitair curriculum.


De huidige opleiding van oogartsen duurt drie jaar en vindt plaats in drie klinieken: twee in Phnom Penh en een in de kliniek in Takeo, een provinciehoofdstad 75 km ten zuiden van Phnom Penh. De studenten rouleren elke drie maanden over die drie locaties.

Druk bezocht
“Het was een groot genoegen, dat ik aan 21 oogartsen in opleiding een serie werkcolleges mocht geven met als onderwerp “Imaging in de oogheelkunde” , een onderwerp dat vrijwel de hele niet-operatieve oogheelkunde bestrijkt”, vertelt Frans Lion.
“De werkcolleges vonden plaats in Het Khmer Sovjet Friendship hospital, kortweg Russian hospital. In de week dat ik daar les gaf, werd de polikliniek oogheelkunde zeer druk bezocht: een bezoekende groep oogartsen uit China bood gratis hulp en behandeling. Er kwamen meer dan driehonderd patiënten per dag. In die drukte was er geen gelegenheid voor de studenten en mij om hands on ervaring op te doen met de besproken imaging technieken.

Boven verwachting
De studenten hadden de studiesessies uitstekend voorbereid. Iedere student had tot taak een inleidend onderwerp uit te werken en te presenteren. Hun presentaties overtroffen mijn verwachtingen. Hoewel de vergaderruimte niet ideaal was voor een werkcollege, was er een levendige interactie met de studenten. Aan de dagelijkse “plaatjes-quiz” namen ze steeds met enthousiasme deel. De voertaal, Engels, leverde geen communicatieproblemen op. Bij de evaluatie aan het einde van de week noemden de studenten het gebrek aan hands-on training.

Goede indruk
Ik had de gelegenheid om alle drie opleidingslocaties te bezoeken. Dr Tharath, hoofd van de oogpolikliniek van het Russian hospital liet mij alle voorzieningen zien, terwijl het drukke spreekuur voort ging. Daarbij viel mij de goede organisatie van de patiëntenstroom op. Dr Thorn en dr Sarin leidden mij rond in de gloednieuwe Ang Doung oogkliniek (gebouwd in samenwerking met de regering van Zuid Korea). Het is een ruim opgezet gebouw met goede spreekuurvoorzieningen en drie ruime operatiekamers met faciliteiten voor voorsegmentchirurgie, retinachirurgie en oculoplastische ingrepen.

Betrouwbaar
De research-afdeling bezit een moderne funduscamera en Optical Coherence Tomography apparatuur voor netvliesonderzoek. Dr Mao en dr Ang hebben de leiding over Takeo Eye Hospital, een modern paviljoen-ziekenhuis.  Dit ziekenhuis ligt prachtig in de Mekong Delta. Het heeft dagelijks een drukke polikliniek en operatieprogramma. Door goede registratie beschikt het ziekenhuis over een betrouwbare kwaliteitscontrole. De resultaten van de staaroperaties in deze opleidingskliniek voldoen ruimschoots aan internationale standaarden.

Positief effect
Ik heb dr Thorn en dr Sarin gevraagd wat zij vonden van het nut van bezoekende buitenlandse docenten voor de opleiding. Hun antwoord was positief en helder:
– Elke uitwisseling van deskundigheid levert voordelen op: “twee weten meer dan een, drie weten meer dan twee”
– Het programma geeft een uitstekende mogelijkheden om internationaal de kwaliteit te tonen van de opleiding tot oogarts in Cambodja en de kwaliteit van de oogheelkundige zorg.”

Dr Frans. Lion,
oogarts niet praktiserend