Hartelijk dank voor steun aan getroffenen aardbeving Nepal!

Wij willen graag al onze donateurs hartelijk danken voor hun steun. Het is ontroerend om te zien hoeveel mensen meeleven met de getroffenen van de aardbeving in Nepal.

Het Himalaya oogziekenhuis blijft zich inzetten om zoveel mogelijk getroffenen te helpen. Dit doen zij nu voornamelijk in het weekend, want het ziekenhuis draait op volle toeren. Er worden pakketten uitgedeeld met onder andere rijst, sojabonen, zeep en tandenborstels. Daarnaast geeft het team voorlichting over het belang van hygiëne.

Wilt u ook helpen? Maak dan een bijdrage over op ons rekeningnummer (IBAN NL14 ABNA 0543 4445 54) onder vermelding van EARTHQUAKE NEPAL. Wij danken u hartelijk voor uw steun.