Wat u kunt doen voor blinde en slechtziende mensen

In het afgelopen jaar hebben we met de steun van onze donateurs geholpen om kwetsbare mensen het zicht in de ogen terug te geven en erger te voorkomen. Reddende oogzorg is voor hen van levensbelang. Zonder hulp van onze donateurs is het voor onze oogartsen onmogelijk noodzakelijke oogoperaties uit te voeren.

Deze hulp is er voor de allerarmsten die deskundige oogzorg zelf niet kunnen betalen. Dat is en blijft cruciaal, ook in 2023 is uw betrokkenheid hard nodig!

Helpt u ons helpen met uw bijdrage? Alvast heel veel dank. U leest verderop hoe deze jaargiften worden besteed.

 

Hieronder geven we een vooruitblik op onze plannen in 2023 >>>

1. Oogkampen voor uitvoeren van staaroperaties
In afgelegen gebieden gaan we naar mensen toe die dringende en deskundige oogzorg nodig hebben. Voor deze wanhopige mensen is een oogkliniek te ver weg en de reis te duur. Vaak weten zij bijvoorbeeld niet dat een staaroperatie, mogelijk is.

2. Oogonderzoeken uitvoeren op scholen en uitdelen brillen
Kinderen die slecht zien, kunnen de les niet volgen. Zij maken soms hun school niet af, waardoor hun kansen voor de toekomst verdwijnen. Met uw steun gaan we naar scholen om oogonderzoeken te doen. Heeft een kind een bril nodig? Dankzij uw bijdrage krijgt het kind direct die bril en kan het de lessen weer goed volgen!

3. Bouwen oogklinieken en aanschaf nieuw apparatuur
In 2023 bouwen we nieuwe oogklinieken in de landen waar we actief zijn. Daar is geld voor nodig, evenals voor de apparatuur. Zo helpt u mee om voor nog meer mensen onnodige blindheid en slechtziendheid te voorkomen en te genezen!

4. Opleiding oogartsen en oogzorg professionals
Waar nauwelijks oogartsen zijn, gaan wij aan de slag om ze ter plekke op te leiden. Met meer goed opgeleide oogartsen en deskundig personeel kan de strijd voor deskundige oogzorg stap voor stap worden gewonnen!

U ziet: er is veel te doen. En hoe eerder wij giften ontvangen, hoe eerder we zekerheid hebben voor onze projecten.

Mogen wij – voor deze mensen – op uw bijdrage rekenen?  Dan kunnen wij snel starten met de meest urgente patiënten in nood. Tijdig opereren voorkomt blijvende slechtziendheid en blindheid. Een gift is voor oogpatiënten in 2023 de start van een nieuw leven. Dank u wel!

Met uw bijdrage geeft u het mooiste dat u kunt geven. Dat is toch een prachtig begin?