Eerste ECF oogkamp in Tanzania groot succes

Het eerste oogkamp van Eye Care Foundation in Tanzania was zeer succesvol. Oogkampen maken het mogelijk oogzorg te verlenen aan de meest kwetsbare mensen die in afgelegen gebieden van het Malinyi District voor het eerst in hun leven toegang tot oogzorg. Er kwamen bijna 900 mensen én iedereen werd geholpen. Ontzettend bedankt! Zonder u was dit nooit gelukt.

Artsen en oogheelkundigen uit St. Francis, het Morogoro Ziekenhuis en Mtimbira Health Centre hebben hard gewerkt om iedereen te behandelen. Uw gift is onder meer gebruikt voor operatiemateriaal, generatoren om de apparatuur draaiende te houden (want elektriciteit is hier niet) en transport naar de oogkamplocatie.

Iedereen geholpen en onder de indruk

Dat er zoveel mensen kwamen is gelukt door veelvuldige oproepen via radio en megafoon. En er zijn informatiebrieven uitgedeeld op scholen, in kerken en moskeeën. De patiënten waren erg onder de indruk. “U moet dit elke maand organiseren, zodat nog meer mensen hun ogen kunnen laten nakijken en behandelen.” Deze tevreden patiënten zullen hun ervaringen
verspreiden en dat is goed nieuws voor een volgend oogkamp.

37 mensen hadden een staaroperatie nodig en honderden anderen kregen medicijnen, oogdruppels of een bril. Namens hen allen: heel erg bedankt!
Er kwamen maar liefst 895 mensen naar het oogkamp! Dokter Njau deed de vooronderzoeken. Ziet u hoe geïnteresseerd de mensen zijn?