Een greep uit onze voorlopige resultaten in 2023

Laos

In de bergachtige gebieden Xieng Khuang en Hua Phan lieten bijna 15.000 volwassenen en kinderen hun gezichtsvermogen testen. Meer dan 300 mensen kregen een gratis oogoperatie. Oogarts Cees van der Windt heeft begin van het jaar de lokale teams gecoacht. Met behulp van het programma ‘oogzorg op scholen’ werden 160 leraren getraind. Zij kunnen nu zelfstandig eenvoudige oogonderzoeken uitvoeren bij schoolkinderen.

Cambodja

Naast de vele oogonderzoeken (meer dan 20.000) en oogoperaties ( 1000 staaroperaties), is de renovatie van de Mondulkiri oogkliniek afgerond. Met dank aan onze donateurs! Er is ook financiële steun gegeven aan onderzoeksprojecten van twee oogartsen van de University of Health Sciences.

Vietnam

Het project ‘ooggezondheid voor scholen’ is voltooid. Dit is gefaseerd ingevoerd in de provincies Ca Mau, Soc Trang, Dong Thap en Vinh Long. Resultaat: de ECF-partners in Vietnam zijn zich meer bewust van de huidige situatie van de oogzorgsector en het belang van samenwerking tussen de gezondheidsen onderwijssector. Een ander hoogtepunt is de oprichting van oogcentra in de districten Cu Lao Dung en Soc Trang. Bewoners kunnen nu dichtbij huis terecht voor een eerste oogonderzoek. Uw steun werkt!

Nepal

In maart vierden we het 30-jarig bestaan van het Himalaya Oogziekenhuis in Pokhara. Gedurende het jaar zijn drie nieuwe eerstelijns oogzorgcentra geopend: in de provincies Baglung, Karnali en Gandaki. Het Nepalese team voltooide ook de renovatie van het chirurgisch centrum in Gorkha. Met meer dan 120.000 oogonderzoeken en 1600 staaroperaties zijn we erg trots op deze voorlopige resultaten.

Tanzania

Een van de hoogtepunten was de opening van de Malinyi oogkliniek in de regio Morogoro. Lokale gemeenschappen hebben nu gemakkelijk toegang tot basisdiensten voor oogzorg. Andere memorabele gebeurtenissen waren de gratis oogonderzoeken en het staaroperatiekamp ter gelegenheid van World Sight Day. De oogartsen in Morogoro hebben zich ook gericht op een goede samenwerking en uitwisseling van kennis, vooral op het gebied van oogzorg, met de traditionele genezers in hun regio.