Blindheid en slechtziendheid neemt enorm toe

Wereldwijd zijn minstens 2,2 miljard mensen visueel gehandicapt en meer dan 1 miljard mensen moeten leven met te voorkomen of te behandelen aandoeningen, simpelweg omdat ze niet de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Eye Care Foundation heeft als missie te zorgen dat ook deze mensen de hulp krijgen die nodig is. Dit doen we door oogkampen, maar ook door het vergroten van de lokale kennis, kunde en voorzieningen.

Snelle bevolkingsgroei, veroudering en levensstijlveranderingen zullen de wereldwijde vraag naar oogzorg de komende jaren sterk doen toenemen, volgens een nieuw rapport van de World Health Organisation (WHO).

Uw steun is en blijft nodig. Dit kan middels een eenmalige gift of automatische incasso of kijk onder DOE MEE

Bron: World Report on Vision https://www.who.int/publications-detail/world-report-on-vision