Bijscholing voor refractionisten in Vietnam groot succes

Eind mei hebben 10 refractionisten in Vietnam een bijscholing gekregen. Deze refractionisten zijn werkzaam in de gezondheidscentra die Eye Care Foundation steunt. De training was er op gericht om de vaardigheden van de refractionisten te optimaliseren, zodat zij hun dagelijkse werkzaamheden goed kunnen uitvoeren. Daarnaast was de training een goede gelegenheid voor de refractionisten om elkaar te ontmoeten en hun ervaringen te delen.

De trainers en deelnemers
De trainers en deelnemers

De training werd gegeven door mevrouw Vo Thi My Duyen, consultant en donateur van Eye Care Foundation.

Het eerste deel van de training ging over retinoscopie. Veel van de deelnemers hebben hun opleiding al enkele jaren geleden afgerond, waardoor ze nu behoefte hadden aan informatie over de meest actuele technieken en kennis. In het begin werden de opdrachten als moeilijk ervaren. Naarmate de dag vorderde waren de deelnemers steeds beter in staat om de opdrachten uit te voeren en vragen correct te beantwoorden. Daarnaast ging ook hun productiviteit snel omhoog.

Deelnemers oefenen hun vaardigheden
Deelnemers oefenen hun vaardigheden

Het tweede deel van de training was speciaal voor de refractionisten die aangewezen zijn als leidinggevenden. Het niveau van dit onderdeel lag hoger en er werd aandacht besteed aan meer gecompliceerde aandoeningen. Aan het einde van dit onderdeel werden de vaardigheden van de deelnemers getest bij patiënten in de kliniek. Mevrouw Duyen keek mee met de behandelingen en gaf, indien nodig, feedback.

Mevrouw Duyen kijkt mee en geeft advies
Mevrouw Duyen kijkt mee en geeft advies

De reacties op de training waren zeer positief. Mevrouw Hong Yen (refractionist in het Thoi Binh district Health Center) zegt: “Deze training heeft ons erg geholpen. We hebben onze kennis kunnen bijspijkeren, nieuwe dingen geleerd en meer vertrouwen gekregen. Daarnaast was het erg nuttig en leuk om verschillende collega’s te ontmoeten. Al met al heb ik deze training als zeer nuttig ervaren”.