Animatie: Het verhaal van Arun

Blindheid kan tot grote economische en sociale problemen leiden, met name in ontwikkelingslanden, waar blinde mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van familie en vrienden. Als in een familie één persoon blind is, worden er vaak twee mensen getroffen: de blinde en diegene die als verzorger fungeert. Vaak is de verzorger een kind dat daardoor niet naar school kan.

Een van de belangrijkste oorzaken van blindheid is staar. In veel gevallen is staar relatief makkelijk te verhelpen. Maar niet iedereen heeft toegang tot goede oogzorg, of kan een staaroperatie betalen. Eye Care Foundation heeft een wereld voor ogen waarin onnodige blindheid niet langer de mogelijkheden van mensen beperkt. Een wereld waarin de ongelijke toegang tot goede en bereikbare oogzorg verdwenen is en iedereen de mogelijkheid heeft met een scherp zicht een toekomst op te bouwen.

Uw gift maakt het verschil.