Vietnam: een overzicht

  • Meer dan 90 miljoen inwoners
  • Dichtbevolkt vooral in de Mekong- en Rode Rivier delta
  • 80% van het land is bergachtig, soms moeilijk toegankelijk
  • 54 minderheidsgroepen. Veel van hen leven beneden de armoedegrens
  • Met name de minderheidsgroepen hebben weinig toegang tot gezondheidszorg

Laatste nieuws uit Vietnam

Wat doet Eye Care Foundation

Sinds 1993 steunt Eye Care Foundation de oogzorg in Vietnam. Aanvankelijk door het houden van oogkampen waarbij door Nederlandse oogartsen en verpleegkundigen in korte tijd zoveel mogelijk staarpatiënten werden geopereerd. Geleidelijk is de focus verschoven naar het opzetten van duurzame oogzorg en alomvattende refractiediensten. Om dit te realiseren ondersteunt Eye Care Foundation het opleiden en het trainen van oogheelkundig en ondersteunend personeel, het opzetten van vision centers in district- en provinciale ziekenhuizen, het uitvoeren van oogmetingen op scholen en bij ouderen en activiteiten rondom voorlichting en bewustwording. Eye Care Foundation ondersteunt projecten in vier provincies (te weten: Dong Thap, Binh Duong, Ca Mau en Soc Trang) en in Ho Chi Minh stad en Hanoi.

In veel districten hebben patiënten met refractie problemen momenteel geen mogelijkheid hun situatie te veranderen. Velen accepteren dit, omdat ze geloven dat hun problemen niet te verhelpen zijn of omdat er geen gezondheidszorg voorhanden is. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat kinderen met een refractie afwijking niet goed kunnen meekomen op school.

In heel Vietnam wordt het huidige aantal inwoners met ver- of bijziendheid geschat op 15% tot 30% van de bevolking, wat neerkomt op 12 tot 24 miljoen mensen.

Resultaten 2019

Het driejarige project “Zicht voor kinderen en ouderen in de Mekongdelta”, gefinancierd door de Standard Charter Bank “Seeing is Believing” (SiB) -programma werd voltooid. De eindevaluatie toonde aan dat het project effectief en efficiënt werd uitgevoerd en aanzienlijk bijdroeg aan het verminderen van vermijdbare blindheid in de regio. Met de extra fondsen van onze donateurs werden bij dit project Vision Centers opgericht. De Vision Centers vinden oogmetingen plaats en worden indien nodig brillen aangemeten en uitgedeeld. In de provincie Ca Mau worden nu in negen (voorheen acht) districten oogmetingen aangeboden Vietnam gaat door met oogonderzoeken op scholen en bij ouderen. Bijna 10% van hen kreeg een gratis en gesubsidieerde bril.

Met behulp van onze donateurs hebben wij ook twee Vision Centres opgericht in de provincies Vinh Long en Dong Thap. Hiermee is het totaal uitgebreid tot zestien Vision Centres in de Mekong Delta-regio.

Ons oogzorgfestival is een innovatief onderdeel van het brede ooggezondheidsprogramma op scholen. De festivals werden gehouden met lokale partners. Het is bedoeld om op een leuke en interactieve manier het bewustzijn van schoolkinderen en leraren over het belang van een goed gezichtsvermogen te vergroten. De belangrijkste voorwaarde om duurzaamheid van dit evenement te verzekeren is om de gehele organisatie in handen van lokale partners en gemeenschapsgroepen, zoals studenten- en jeugdverenigingen te leggen.

Er is een grote inspanning geleverd op het gebied van belangenbehartiging op nationaal niveau om de beroepscode van Optometrist te verkrijgen bij het Ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met twee andere INGO’s.

Activiteiten op het gebied van communicatie over gedragsverandering (BCC) werden ontwikkeld.  De nadruk lag op het opbouwen van capaciteit van getrainde districtsrefractionisten. Zij kunnen gezondheidswerkers en schoolverpleegkundigen opleiden.

Kantoor Vietnam

Het veldkantoor in Ho Chi Minh stad werd in 2008 geopend. De landvertegenwoordiger, Luong Thi Quynh Lan, heeft supervisie over de projecten. Zij wordt terzijde gestaan door project officer Nguyen Thi Truong Xuan. Le Phan Minh Chau is verantwoordelijk voor de administratie en financiën. De landvertegenwoordiger rapporteert aan Elise Kenter,  programma manager van de projecten in Vietnam en Nepal op het hoofdkantoor in Amsterdam. Het team wordt voor medisch advies bijgestaan door oogarts The Anh Mai, die zich op vrijwillige basis inzet als adviseur voor de projecten van Eye Care Foundation in Vietnam.

Contactgegevens Eye Care Foundation Vietnam

R401, 383 Vo Van Tan street
Ward 5, District 3
Ho Chi Minh City, Vietnam