Morogoro

Morogoro is een regio in het zuidoosten van Tanzania waar ruim 2,2 miljoen mensen wonen. De regio is ongeveer 2 keer zo groot als Nederland. Het Regional Health Department van Morogoro heeft Eye Care Foundation verzocht de activiteiten en infrastructuur op het gebied van oogzorg in deze regio te ondersteunen.

Hoewel oogziekten vermeld staan in de top-10 medische problemen in Morogoro, ontvangt het probleem niet de aandacht die het verdient. De steun van Eye Care Foundation richt zich op de allerarmsten. Goede oogzorg moet voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn. Daarom heeft het bestuur van Eye Care Foundation eind 2014 besloten de steun aan Tanzania uit te breiden.

Nulmeting

Om tot een gericht en gedetailleerd plan voor ondersteuning in deze regio voor de komende jaren te komen, is een goede (nul)meting essentieel. Dit onderzoek heeft als doel de huidige stand van zaken betreffende oogheelkunde in deze regio in kaart te brengen: wat is de omvang van het probleem, wat is de service nu, en hoe dient eventuele ondersteuning op de diverse oogheelkundige terreinen ingericht te worden. Om heldere data te krijgen over de prevalentie van oogafwijkingen onder de bevolking van deze regio, is in juli 2016 een Rapid Assessment Avoidable Blindness (RAAB) uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek dienen ook als bewustwordingsinstrument voor de lokale overheden, om hun participatie in vervolgstappen te waarborgen.

 

Projectplannen

In opvolging van de RAAB heeft er eind september 2016 een workshop plaatsgevonden in Morogoro. De opkomst was groot, er waren maar liefst 60 participanten aanwezig. Zowel de deelnemers als Eye Care Foundation, kijken terug op een zeer geslaagde workshop. Momenteel wordt er gewerkt aan het opstellen van een projectplan voor de komende jaren. Wanneer dit projectplan af is, zal de informatie op deze pagina worden aangevuld.

Oogarts in opleiding

In Morogoro is een groot tekort aan oogartsen. Daarom is de 34 jarige Dr. Shilla momenteel bezig met de opleiding tot oogarts, met een beurs van Eye Care Foundation. Hij werkt al ruim 6 jaar op de afdeling chirurgie in Morogoro en heeft er heel bewust voor gekozen om nu de opleiding tot oogarts te volgen. “Ik hou van de schoonheid van het oog. Daarnaast is het heel bijzonder om mensen het zicht terug te geven of er voor te zorgen dat ze het zicht behouden” vertelt Dr. Shilla. Het is zijn doel om de oogafdeling verder uit te bouwen en kennis op het gebied van oogheelkunde verder uit te breiden. Op deze manier wil hij de oogzorg in de regio verbeteren.