Tanzania: een overzicht

  • Politiek stabiel land
  • Ongeveer 49 miljoen inwoners
  • 80% van de beroepsbevolking is werkzaam in de landbouw
  • 67% van de bevolking leeft onder de armoedegrens
  • Sterk afhankelijk van buitenlandse hulp
  • Gebrek aan basisgezondheidszorg
  • Impact van HIV, malaria, lage scholing en corruptie vormen obstakels voor ontwikkeling van het land

Laatste nieuws uit Tanzania

Wat doet Eye Care Foundation

Het Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC)  is een van oorsprong private instelling (missie ziekenhuis) met dienstverlening aan het noordelijk deel van Tanzania. Het fungeert als een tertiair ziekenhuis en is gekoppeld aan de medische faculteit van de Tumaini universiteit.

Vanaf 2009 steunt ECF de oogafdeling van het KCMC ziekenhuis in Moshi. De ondersteuning bestaat uit een training in primaire vaardigheden aan eerstejaars artsen in opleiding tot oogarts, en het scholen van de stafleden in diverse sub specialismen.

Resultaten 2019

Hier ondersteunen we één project dat oogzorgdiensten verleent in vier districten. In 2019, het tweede jaar van het project, werd het oogzorgpersoneel opgeleid en uitgebreid: 1 arts opleiding en 2 optometrist werd naar de driejarige residency-opleiding voor oogheelkunde gestuurd, 1 cataractchirurg en 2 optometristen zijn een opleiding gestart. 1 verpleegkundige heeft met succes een oogzorgopleiding gevolgd. Een oogheelkundig specialist leidde de twee oogartsen die in de Morogoro-regio werken op in de subspecialiteit orbitale chirurgie. Er is een start gemaakt met de bouw van de oogkliniek in een van de wijken. Door de zware regenval en de wisseling van administratief personeel kon de bouw niet voor het einde van het jaar worden afgerond.

Er werd een speciale workshop georganiseerd voor 92 traditionele genezers. Zij zijn uiterst belangrijke en invloedrijke personen binnen een lokale gemeenschap en verlenen basisgezondheid. In de workshop lag de nadruk op de gevolgen van een slechte behandeling van oogzorg.

Kantoor Tanzania

Eye Care Foundation heeft sinds april 2018 een klein kantoor in Tanzania. Daniel Wilbard, de projecten coördinator van Tanzania, rapporteert aan het hoofd projecten, Yvonne Reifler.