Tanzania: een overzicht

  • Politiek stabiel land
  • Ongeveer 49 miljoen inwoners
  • 80% van de beroepsbevolking is werkzaam in de landbouw
  • 67% van de bevolking leeft onder de armoedegrens
  • Sterk afhankelijk van buitenlandse hulp
  • Gebrek aan basisgezondheidszorg
  • Impact van HIV, malaria, lage scholing en corruptie vormen obstakels voor ontwikkeling van het land

Laatste nieuws uit Tanzania

Wat doet Eye Care Foundation

Het Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC)   is een van oorsprong private instelling (missie ziekenhuis) met dienstverlening aan het noordelijk deel van Tanzania. Het fungeert als een tertiair ziekenhuis en is gekoppeld aan de medische faculteit van de Tumaini universiteit.

Vanaf 2009 steunt ECF de oogafdeling van het KCMC ziekenhuis in Moshi. De ondersteuning bestaat uit een training in primaire vaardigheden aan eerstejaars artsen in opleiding tot oogarts, en het scholen van de stafleden in diverse sub specialismen.

Speerpunten

  • Capaciteitsverbetering in onderwijssteun aan de opleiding voor oogartsen in Het Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC)
  • Ondersteuning van oogartsen in verschillende subspecialisaties in het KCMC
  • Het doneren van studiemateriaal en instrumentarium aan het KCMC

Projecten coördinator Tanzania

Eye Care Foundation heeft sinds april 2018 een klein kantoor in Tanzania. Daniel Wilbard, de projecten coördinator van Tanzania, rapporteert aan het hoofd projecten, Yvonne Reifler.