Suriname

  • Heeft ongeveer 600.000 inwoners
  • Dunbevolkt en ligt in de noordkant van Latijns-Amerika
  • Naast de kustlijn met de Atlantische Oceaan, grenst het ook aan Brazilië, Guyana en Frans-Guyana
  • Het land bestaat vooral uit moerassen en heuvellandschappen met in het zuiden en midden verschillende bergketens
  • Suriname is grotendeels bedekt met tropisch regenwoud en wordt doorsneden door een aantal rivieren
  • De Surinaamse bevolking vormt een etnisch zeer diverse en multi-culturele gemeenschap, waarin geen enkele groep een absolute of dominante meerderheid vormt
  • Problemen in de gezondheidszorg zijn grotendeels te wijten aan gebrek aan overheidsgelden; aan de emigratie van artsen en verplegend personeel (braindrain); en aan de gebrekkige transportmogelijkheden en infrastructuur
  • In de binnenlanden wordt de zorg geleverd op zogeheten missieposten

Wat doet Eye Care Foundation

Momenteel is ECF bezig met een uitgebreide analyse met drie van de zes ziekenhuizen (Academisch Ziekenhuis Suriname, Sint Vicentius Ziekenhuis en het Wanica Ziekenhuis) om zich in te zetten om onnodige blindheid te beperken en slechtziendheid te behandelen in Suriname.

Suriname heeft slechts 16 oogartsen (IAPB, WHO), een reden voor ons om onze partners daar te ondersteunen. In 2022 starten we hier symbolisch mee door de eerste ECF Snellen Charts te overhandigen aan de drie ziekenhuizen.