Vision For All 2017-2020

In 2017 stemde Eye Care Foundation in met een meerjarige samenwerking om het alomvattende oogzorgproject dat de Belgische oogarts Dr. Piet Noë in Rwanda opgestart was, te ondersteunen.

Dr. Piet Noë werkt al ruim 8 jaar in Rwanda en ziet het als zijn levenstaak de arme oogpatiënten in Rwanda te helpen. In de afgelopen jaren heeft hij een duidelijk beeld gekregen van de organisatie van oogzorg in Rwanda. Daarnaast heeft hij veel praktische ervaring opgedaan door het opzetten van een succesvolle oogzorgafdeling in het Rwanda Kabgayi ziekenhuis, waar hij werkzaam was als oogarts. Hij raakte daar doordrongen van het acute tekort aan oogartsen en kwaliteit oogzorg faciliteiten in Rwanda, en startte met de voorbereidingen van het oogzorg project Vision For All Rwanda.

Fases van het oogzorg project Vision For All Rwanda in 2017-2020:

Fase 1: De bouw van een oogziekenhuis, het Rwanda Charity Eye Hospital (2016-2017)

Het Rwanda Charity Eye Hospital (RCEH) wordt een efficiënt oogziekenhuis met trainingsmogelijkheden voor oogartsen om de benodigde chirurgische vaardigheden te verkrijgen. In het RCEH komen oogpatiënten om kwaliteit oogzorg te ontvangen en Rwandese oogartsen om trainingen te volgen. De missie van het oogziekenhuis is: oogzorg van hoge kwaliteit toegankelijk maken voor iedereen, met een speciale focus op de arme bevolking. Het oogziekenhuis beoogt binnen 5 jaar 21.000 consulten en 3.500 oogoperaties per jaar uit te voeren.

Zelfvoorzienend

Het RCEH wordt een zelfvoorzienend oogziekenhuis door het rich subsidizing the poor model. Hierbij worden een deel van de inkomsten afkomstig van welgestelde patiënten gebruikt om de behandelkosten van arme oogpatiënten te financieren. Alle oogheelkundige diensten als consulten en operaties zijn voor alle patiënten gelijk. Het verschil in de dienstverlening voor betalende en niet-betalende patiënten geldt ten aanzien van wachtruimtes, wachttijden en ziekenhuisopname (gedeelde zalen versus privékamers). Voorheen was het onmogelijk voor arme, niet-betalende patiënten om in een dergelijk ziekenhuis behandeld te worden.

Activiteiten

Het brede aanbod van onderzoeken en behandelingen op het gebied van oogheelkunde die door het RCEH worden aangeboden, bevat de volgende onderdelen:

 • Staaroperaties en andere oogoperaties
 • Outreach-activiteiten zoals (operatieve) oogkampen
 • Oogheelkundige consulten en oogtesten
 • Optische werkplaats, apotheek, afdeling slechtziendheid

Training and fellowships

In heel Rwanda zijn er, op een bevolking van zo’n 12 miljoen inwoners, slechts 16 oogartsen, 50 zogeheten oogheelkundig clinical officers, een handjevol refractionisten, geen orthoptisten, en ongeveer 10 opticiens werkzaam. Er bestaat momenteel geen oogheelkundig opleidingsprogramma in Rwanda voor artsen, en evenmin een programma voor specialisaties. De meeste Rwandese oogartsen beschikken bij terugkomst na hun opleiding in het buitenland over onvoldoende chirurgische vaardigheden.

Daarom biedt het RCEH deze jonge oogartsen een praktijkgerichte chirurgische trainingsmogelijkheid voordat zij beginnen in hun ziekenhuis. Het RCEH beoogt een opleidingsinstituut te worden waar kennis en vaardigheden overgedragen en gedeeld worden met jonge Rwandese oogartsen en ander oogheelkundig personeel. Op deze wijze wordt de duurzaamheid van de oogzorgdiensten lokaal gewaarborgd.

Praktijkgerichte fellowships worden aangeboden aan oogartsen in de volgende subspecialisaties:

 • Staaroperaties waarbij small incision wordt toegepast (SICS)
 • Phaco emulsificatie
 • Oculoplastische en orbitachirurgie
 • Vitreoretinale chirurgie
 • Pediatrische oogheelkunde

Het RCEH zal daarnaast een klinische rotatie plek zijn voor studenten van het Kigali Instituut voor Gezondheid.

Fase 2: Aanvullende oogzorgdiensten opzetten binnen het verzorgingsgebied van het ziekenhuis (2018-2020)

De geplande activiteiten zijn:

 • Organiseren van outreach-activiteiten: met regelmaat oogkampen uitvoeren in achtergelegen gebieden waar de bewoners momenteel geen enkele toegang tot oogzorg hebben
 • Opzetten van de doorverwijsketen in het verzorgingsgebied van het Rwanda Charity Eye Hospital
 • In de districten de gezondheidsposten ondersteunen met basis oogheelkundig instrumentarium
 • Staaroperaties bekostigen voor de allerarmsten die zelf niet in staat zijn de kosten hiervan te dragen