Rwanda: een overzicht

 • Sinds 1994 een politiek stabiel land
 • Ongeveer 12 miljoen inwoners
 • 75% van de beroepsbevolking is werkzaam in de landbouw
 • 60% van de bevolking leeft onder de armoedegrens
 • Sterk afhankelijk van buitenlandse hulp
 • Gebrek aan basisgezondheidszorg
 • Gebrekkige infrastructuur en slechte toegang tot elektriciteit vormen obstakels voor ontwikkeling van het land

Laatste nieuws uit Rwanda

 • World Sight Day rond de wereld

  World Sight Day (WSD) is een jaarlijkse bewustmakingsdag op de tweede donderdag van oktober om de aandacht wereldwijd te richten op blindheid en slechtziendheid. Eye... meer

 • Het is bijna World Sight Day

  World Sight Day (WSD) is een jaarlijkse bewustmaking dag op de tweede donderdag van oktober. Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor blindheid... meer

 • Rwanda Charity Eye Hospital

  Mede dankzij uw steun kon Eye Care Foundation al diverse projecten financieren. Waardevolle projecten waarmee we mensen in ontwikkelingslanden van blindheid en slechtziendheid hebben genezen.... meer

Wat doet Eye Care Foundation

In 2017 heeft het bestuur van Eye Care Foundation ingestemd met een meerjarige samenwerking met oogarts Piet Noë om zijn omvangrijke en belangrijke oogzorgproject Vision For All Rwanda te ondersteunen. De noodzaak om in Rwanda de bestaande oogzorgdiensten uit te breiden is groot. Er zijn momenteel slechts 16 oogartsen werkzaam in Rwanda, op een bevolking van 12 miljoen. En hoewel het totaal aantal oogartsen de afgelopen jaren is toegenomen, groeit het aantal staaroperaties en andere oogoperaties niet snel genoeg. Naar schatting zijn er in Rwanda 35.000 mensen blind door staar. Met een snelgroeiende bevolking is er een acuut tekort aan oogartsen.

 

Speerpunten

Fase 1 (2016-2017): de bouw van een nieuw oogziekenhuis, het Rwanda Charity Eye Hospital (RCEH). Dit oogziekenhuis opent haar deuren volgens planning begin 2018.

Fase 2 (2018-2020): het uitrollen van aanvullende oogzorgdiensten binnen het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. De geplande activiteiten zijn:

 • Het RCEH beoogt een opleidingsinstituut te worden waar kennis en vaardigheden overgedragen en gedeeld worden met jonge Rwandese oogartsen en ander oogheelkundig personeel
 • Organiseren van outreach-activiteiten: met regelmaat oogkampen uitvoeren in achtergelegen gebieden waar de bewoners momenteel geen enkele toegang tot oogzorg hebben
 • Opzetten van de doorverwijsketen in het verzorgingsgebied van het RCEH
 • In de districten de gezondheidsposten ondersteunen met basis oogheelkundig instrumentarium
 • Staaroperaties bekostigen voor de allerarmsten die zelf niet in staat zijn de kosten hiervan te dragen