Voorlichting en bewustwording

In 2013 is het ‘National Eye Health Education Program’ gestart, met als doel oogzorg in het algemeen te bevorderen en bewustwording te stimuleren door het geven van informatie en het opleiden van mensen. Het programma is ook gericht op het vergroten van de capaciteit van de ziekenhuizen en het opzetten van een opleidingsmogelijkheid voor oogzorgspecialisten in dertien verschillende oogziekenhuizen.

Nepal Hospitals map
1. Mechi Eye Hospital  2. Biratnagar Eye Hospital  3. Lahan Eye Hospital  4. Gaur Eye Hospital  5. Kedia Eye Hospital  6. Baratpur Eye Hospital  7. Himalaya Eye Hospital  8. Palpa Eye Hospital  9. Parasi Eye Hospital  10. Lumbini Eye Hospital  11. Rapti Eye Hospital  12. Fatch Bal Eye Hospital  13. Geta Eye Hospital

Om de bewustwording rondom oogzorg te vergroten worden verschillenden communicatie kanalen ingezet. Zo worden er op nationaal niveau radio spotjes en radioprogramma’s uitgezonden. Tijdens de radio programma’s wordt er gesproken over veelvoorkomende oogziekten en de symptomen hiervan. Daarnaast worden luisteraars geïnformeerd over het belang van behandeling van deze oogziekten en horen ze waar ze geholpen kunnen worden. De radio programma’s zijn zo opgezet dat iedereen ze goed kan begrijpen. Er worden ook korte tv sportjes uitgezonden die informatie geven over staar en glaucoom, twee veelvoorkomende oogziekten.

Veel mensen in Nepal beschikken over een mobiele telefoon, waardoor het versturen van SMS een effectieve manier is om mensen te informeren over oogzorg. Mensen ontvangen een kort bericht waarin ze worden gewezen op het belang van oogzorg. In de SMS wordt ook het dichtstbijzijnde ziekenhuis en het telefoonnummer van het ziekenhuis genoemd.

Daarnaast wordt er voorlichting over oogzorg gegeven op scholen, braderieën en tijdens lokale feesten/bijeenkomsten.

Schoolkinderen-Nepal

Om deze voorlichting en bewustwording activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren worden er lokale professionals en vrijwilligers getraind.