Provincie Houaphan

Houaphan is zeer dun bevolkt. 40 % van de inwoners leeft beneden de armoedegrens. De hoge bergen, dichtbeboste wouden en weinige wegen zorgen voor een moeilijk bereikbaar gebied. De verschillende talen en gebruiken van de vele minderheidsgroepen beperken ook de communicatie.

Blinde jongen

In 2011 is Eye Care Foundation gestart met de eerste fase van dit oogzorgproject. Bij aanvang werden er vanuit de hoofdstad, Vientiane, en de naburige provincie Xieng Khouang met onregelmatige tussenposes oogkampen georganiseerd. De aanstelling van dr. Oui als algemeen chirurg en oogarts in het provinciale ziekenhuis van Houaphan in 2011, heeft tot gevolg gehad dat nu jaarlijks alle districten in de provincie worden bezocht om er oogoperaties te laten plaatsvinden.

Eye Care Foundation investeert in het opleiden en trainen van lokale medewerkers op het gebied van oogzorg. Dit vergroot de kwaliteit van de oogzorg. Daarnaast wordt op deze manier de duurzaamheid van het project gewaarborgd. In Houaphan moet oogzorg dichterbij de dorpelingen worden gebracht. Lokale gezondheidsmedewerkers krijgen daarom trainingen op het gebied van oogzorg. Zij spelen een belangrijke rol bij de bewustwording van de lokale bevolking.

In 2015 maakte Lia Marmelstein-de Koning, vrijwilligster bij Eye Care Foundation, een video om een indruk te geven van het oogzorg project in Houaphan.