Laos

Eye Care Foundation werkt sinds 1994 samen met het National Ophthalmology Centre (NOC) in de hoofdstad Vientiane. Dit partnerschap strekt zich uit tot samenwerking met provinciale gezondheidsafdelingen, provinciale oogafdelingen van ziekenhuizen om de kwaliteit van oogzorgdiensten op nationaal, regionaal en dorpssniveau te verbeteren. Het doel is vermijdbare blindheid en slechtziendheid te voorkomen en te bestrijden.

In 2012 startte ECF de samenwerking met de Laotiaanse overheid met als doel de oogzorgdiensten, en oogkampen, uit te breiden en te versterken in de provncies Xieng Khouang, Houaphan en Xay Somboun (de steun aan de laatste provincies werd in 2019 stopgezet)

Team


Sambath Pol
Programma manager


Lattana Sengdala
Project coördinator


Ouk Somuny
Administratie en financiën

Laatste nieuws

Contactgegevens

Adres: Unit 13, Phonexay Village, Xaysettha District, Vientiane Capital, Lao PDR.

T: +856 30 97 41 732

M: +856 20 59 257 977;