Laos: een overzicht

 • Laos is een van de armste landen in Zuidoost Azië
 • Erg dunbevolkt
 • 7 miljoen mensen; oppervlakte: 7x Nederland
 • Bijna 70% woont op het platteland
 • Landbouw is de voornaamste bron van inkomen
 • Het grotendeels bergachtige land is slecht toegankelijk
 • Weinig wegen
 • Groot gebrek aan gezondheidszorg en onderwijs

Laatste nieuws uit Laos

 • World Sight Day rond de wereld

  World Sight Day (WSD) is een jaarlijkse bewustmakingsdag op de tweede donderdag van oktober om de aandacht wereldwijd te richten op blindheid en slechtziendheid. Eye... meer

 • Het is bijna World Sight Day

  World Sight Day (WSD) is een jaarlijkse bewustmaking dag op de tweede donderdag van oktober. Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor blindheid... meer

 • Uw steun geeft deze mensen en hun families een tweede leven

  Graag vertel ik u over een bijzondere ontmoeting die ik had met een staarpatiënte in Laos. Een paar maanden geleden was ik daar voor Eye... meer

Wat doet Eye Care Foundation

In 2007 bracht Eye Care Foundation voor het eerst een bezoek aan Laos. Uiteindelijk resulteerde dit, in 2011/2012,  in het opstarten van projecten in de provincies Xieng Khouang en Houa Phanh. In deze provincies wordt het uitbreiden en verhogen van de kwaliteit van oogzorg ondersteund. Het Nationale Programma ter voorkoming van blindheid  begon in Laos al in  1984. Voor veel mensen blijft goede oogzorg echter onbereikbaar. Lager dan op district niveau, en soms zelfs op district niveau, is er geen oogzorg in Laos. Eye Care Foundation zet zich daarom in om oogzorg dichter bij de dorpelingen te brengen. Om dit te bereiken worden bijvoorbeeld gezondheidsmedewerkers ingezet.

Speerpunten

 • De kwaliteit van staaroperaties en de voor- en nazorg verbeten
 • Het aantal staaroperaties verhogen (Cataract Surgery Rate – CSR)
 • Het doorverwijssysteem uitbreiden door het trainen van basis oogzorgmedewerkers
 • Opzetten van oogonderzoeken op scholen

Kantoor Laos

Het kantoor van Eye Care Foundation in Laos is in 2018 geopend. Southa Chanthalangsy de landenvertegenwoordiger en Khounkham Inthasone, de projecten manager, rapporteert aan Elise Kenter, programma manager Laos en Vietnam. Zij wordt voor medisch advies bijgestaan door de Nederlandse oogarts Cees van der Windt (Rivierenland ziekenhuis), die zich op vrijwillige basis inzet als medisch adviseur voor de projecten van Eye Care Foundation in Laos.
Team-Laos