Laos: een overzicht

  • Laos is een van de armste landen in Zuidoost Azië
  • Erg dunbevolkt
  • 7 miljoen mensen; oppervlakte: 7x Nederland
  • Bijna 70% woont op het platteland
  • Landbouw is de voornaamste bron van inkomen
  • Het grotendeels bergachtige land is slecht toegankelijk
  • Weinig wegen
  • Groot gebrek aan gezondheidszorg en onderwijs

Laatste nieuws uit Laos

Wat doet Eye Care Foundation

In 2007 bracht Eye Care Foundation voor het eerst een bezoek aan Laos. Uiteindelijk resulteerde dit, in 2011/2012,  in het opstarten van projecten in de provincies Xieng Khouang en Houa Phanh. In deze provincies wordt het uitbreiden en verhogen van de kwaliteit van oogzorg ondersteund. Het Nationale Programma ter voorkoming van blindheid  begon in Laos al in  1984. Voor veel mensen blijft goede oogzorg echter onbereikbaar. Lager dan op district niveau, en soms zelfs op district niveau, is er geen oogzorg in Laos. Eye Care Foundation zet zich daarom in om oogzorg dichter bij de dorpelingen te brengen. Om dit te bereiken worden bijvoorbeeld gezondheidsmedewerkers ingezet.

Resultaten 2019

In maart kregen we een exploitatievergunning en in mei werd ons kantoor geopend. Twee oogartsen voltooiden de residency ophthalmologie-opleiding en begonnen hun werk in onze projecten in de provincies Houaphan en Saysomboun. Een nieuwe oogkliniek werd geopend en ingericht in Saysomboun.

In september en oktober is een interne tussentijdse projectevaluatie uitgevoerd voor alle projecten onder ons Laotiaanse Landenbeleidsplan 2017 – 2021. De conclusies en aanbevelingen worden gebruikt om het beleidsplan bij te stellen om de gestelde doelen te behalen.

Kantoor Laos

In 2018 is het veldkantoor in Laos geopend. Lattana Sengdala, projectmedewerker, rapporteert aan Pol Sambath, de programmamanager voor Laos en Cambodja. Voor oogheelkundig advies laat Lattana Sengdale zich bijstaan door de Nederlandse oogarts Cees van der Windt (Rivierenland ziekenhuis, Tiel) die op vrijwillige basis als medisch adviseur de projecten in Laos ondersteunt.