Provincie Kratie

De provincie Kratie is een uitgestrekt en achtergebleven gebied waar voornamelijk arme boeren wonen. Grote delen van Kratie hebben jaarlijks last van overstromingen tijdens het regenseizoen. De steun van Eye Care Foundation in Kratie is gericht op het ondersteunen van duurzame, betaalbare en toegankelijke oogzorg voor alle inwoners. De focus ligt hierbij op de zogenaamde groep van ‘near-poor’-patiënten: zij die buiten de overheidssubsidie voor de allerarmste Cambodjanen vallen, maar te weinig geld hebben om zelf een oogbehandeling te bekostigen.

IMG_5288     IMG_5313

In de kliniek werkt een zeer ervaren team van vier oogzorg professionals, waaronder één oogarts. Vanuit de oogkliniek worden er oogkampen georganiseerd. Op deze manier wordt goede oogzorg ook toegankelijk voor de inwoners van de afgelegen gebieden. Daarnaast hebben alle gezondheidscentra in deze provincie ten minste één gezondheidsmedewerker die kennis heeft op het gebied van basale oogzorg. Deze gezondheidsmedewerkers zijn in staat om eenvoudige oogzorg te bieden en indien nodig mensen door te verwijzen naar de oogkliniek. Twee keer per maand reist het oogteam naar een van de gezondheidscentra om de door de getrainde gezondheidszorgwerkers verzamelde patiënten te onderzoeken, te behandelen of voor operatie door te verwijzen naar de oogkliniek.

In de oogkliniek worden ook oogmetingen uitgevoerd door gespecialiseerde verpleegkundigen. Indien nodig zorgen zij er voor dat de patiënt een goede bril ontvangt.

Cambodja Kratie staar controle

Gerenoveerde oogkliniek

Sinds de kliniek haar deuren opende in 2001 is deze continu in gebruik geweest. De zware weersomstandigheden in dit afgelegen gebied hebben door de jaren hun tol van het gebouw geëist. Daarom is de kliniek in 2017 gerenoveerd. Neem een kijkje in de gerenoveerde kliniek:

Speerpunten

·         Ondersteuning uitvoeren van (staar)operaties;

·         Oogkampen in moeilijk begaanbare gebieden faciliteren;

·         Trainingen over basale oogzorg geven aan gezondheidswerkers en dorpsvrijwilligers;

·         Noodzakelijke apparatuur doneren;

·         Ondersteuning verdere opleiding oogarts en oogverpleegkundigen