Waar werkt Eye Care Foundation?

Eye Care Foundation ondersteunt in vier Aziatische landen en een Afrikaans land projecten ten behoeve van het voorkomen en genezen van onnodige blindheid en slechtziendheid.

Cambodia     |     Laos     |      Nepal    |     Tanzania     |     Vietnam

Hoe werkt ECF?

Eye Care Foundation versterkt in haar oogzorgprojecten de lokale capaciteit door opleidingen (op alle niveaus) mogelijk te maken, verbetert de infrastructuur door het bouwen van oogklinieken en doneert oogheelkundige apparatuur. Daarnaast financiert Eye Care Foundation staaropereaties, oogonderzoeken bij ouderen en schoolkinderen en het aanmeten van brillen. De ondersteuning van Eye Care Foundation is het meest succesvol wanneer er in de regio’s waar zij werkt netwerken van oogcentra ontstaan met goed opgeleid, lokaal personeel, vrijwilligers, geschikte apparatuur en goede huisvesting. Het doel is om door middel van projectondersteuning deze netwerken te bevorderen. De netwerken moeten zich na verloop van tijd financieel en qua kennisniveau zelf in stand kunnen houden. Hierbij is inbedding in lokaal beleid van belang om de duurzaamheid, continuïteit en kwaliteit te waarborgen.

Vanuit Nederland, en via de veldkantoren in Nepal, Vietnam en Cambodja, wordt algemene ondersteuning en medisch management aan de projectpartners van Eye Care Foundation verleend. Het stelt de lokale partners in staat in toenemende mate op eigen kracht de noodzakelijke oogzorg te organiseren en uit te voeren. De medewerking van Nederlandse oogartsen die als vrijwillig medisch adviseur de projecten ondersteunen, is heel belangrijk. Medewerkers van het kantoor in Amsterdam bezoeken regelmatig de projecten voor regionaal en nationaal overleg met andere oogzorgorganisaties en voor het begeleiden van de projecten.