VN alarmeert: Forse groei van wereldbevolking heeft ingrijpende gevolgen voor de oogzorg

Onlangs maakten de Verenigde Naties en de World Health Organisation (WHO*) in rapporten bekend dat de komende jaren meer mensen oogzorg nodig zullen hebben. Het gaat om veel meer mensen dan wij tot nu toe dachten.

Blindheid en slechtziendheid nemen aanmerkelijk toe als gevolg van o.a. groei en veroudering van de wereldbevolking. Dit zet de komende jaren verder door. Hiermee neemt ook het aantal mensen dat dringend oogzorg nodig heeft toe.

Op korte termijn is daarvoor maar één oplossing: extra oogkampen realiseren.

Daarom moeten wij een oogkamp bij hen in de buurt mogelijk maken, de oogzorg naar hen toe brengen. Honderden patiënten krijgen dan gratis oogzorg en tientallen een operatie waarna zij weer kunnen zien – in een paar dagen tijd. Dat maakt de oogkampen zo effectief. Nu er meer mensen dan ooit oogzorg nodig hebben, moeten we zoveel mogelijk oogkampen organiseren.

Samen met u lukt dat!

Tussen nu en 2021 willen we zoveel mogelijk extra oogkampen organiseren! U bent hierbij onmisbaar. Want we krijgen geen subsidies en zijn volledig afhankelijk van de steun van mensen zoals u.