Vandaag is Wereld Optometrie dag

Maart is een maand vol met dagen die belangrijk zijn voor de oogzorg. Vandaag, 23 maart, is het Wereld Optometrie Dag! Het is een gelegenheid om aandacht te vragen voor dit belangrijke vak binnen de oogzorg. Ongecorrigeerde refractie afwijkingen treffen mensen van alle leeftijden en etnische groepen. Ongecorrigeerde refractie afwijkingen zijn de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid. Slechtziendheid heeft vaak een negatieve invloed op opleiding, werkgelegenheid, productiviteit en kwaliteit van leven. Bijziendheid treft momenteel ongeveer 28% van de wereldbevolking. Naar verwachting zal dit toenemen tot bijna 50% in 2050 (bron: IAPB).

Het corrigeren van refractie afwijkingen is een speerpunt voor Eye Care Foundation. Bijvoorbeeld binnen het project Vision Centers in Vietnam.