Raad van Toezicht

Alle bestuursleden doen dit belangeloos, zij ontvangen géén vergoeding voor hun werk. Nieuwe leden worden op basis van hun specifieke deskundigheid benoemd door het bestuur zelf voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn.

In onze statuten vindt u wat de verantwoordelijkheden en taken zijn van ons Bestuur. Zodra er een vacature ontstaat binnen het Bestuur, zullen wij dit middels een vacature op onze website kenbaar maken. Hierin kunt u ook het profiel van de gewenste kandidaat terug vinden.

Samenstelling van de Raad van Toezicht


Sascha Bogerd
Bestuurslid, penningmeester


Linda Hummel
Vice-Voorzitter


Thijs van Praag
Voorzitter


Indira Rombley
Bestuurslid

Directeur-bestuurder

statuut
Björn Stenvers