Privacy Statement Stichting Eye Care Foundation

Inleiding

Stichting Eye Care Foundation helpt onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden voorkomen en genezen. Ook draagt de Stichting bij aan de bewustwording in Nederland over de problematiek van onnodige blindheid en slechtziendheid. Eye Care Foundation is een niet-gebonden stichting (zonder overheidssteun). Bij het behalen van onze doelstellingen zijn wij dus afhankelijk van de inzet en bijdragen van onze medewerkers, donateurs, relaties en vrijwilligers.

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Eye Care Foundation van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG ). Wij geven u hierover meer informatie in dit privacy statement. Dit statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Eye Care Foundation.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Via verschillende formulieren op de website van Eye Care Foundation, wanneer u donateur wordt of een gift doet, ons opneemt in een nalatenschap, of deelneemt aan één van onze acties zoals een sponsorloop,  kunnen wij uw persoonsgegevens vragen. Dit doet Eye Care Foundation ook als u zich bij ons registreert voor het ontvangen van de (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar onze activiteiten, een vraag stelt, reageert op onze website of social media of op een andere manier met ons in contact treedt.

Eye Care Foundation kan contactgegevens verzamelen zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,  geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, aankopen of deelname, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, eenmalige giftgever, of deelnemer aan één van onze acties.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Eye Care Foundation, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om Eye Care Foundation te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’.

Soms worden Persoonsgegevens door Eye Care Foundation gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.

Donaties via Tikkie

Wanneer u een donatie via Tikkie (van ABN-Amro) doet, ontvangen wij via de ABN Amro uw Iban nummer en het gedoneerde bedrag. Deze gegevens gebruiken wij voor onze financiële administratie.

Donaties via SMS

Eye Care Foundation verwerkt uw mobiele telefoonnummer voor de uitvoering van de éénmalige schenkingsovereenkomst en in het kader van deze actie. We zullen u mogelijk eenmalig bellen om u te informeren over ons werk en te bespreken of er andere manieren zijn waarop u ons wilt steunen.

Informatie m.b.t. deelname aan donateursreizen

In het kader van het aanbieden en uitvoeren van donateursreizen worden persoonsgegevens vastgelegd van deelnemers. Het gaat om contact-, adres-, en bankgegevens. Ook kunnen gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens worden vastgelegd zoals verzekeringsgegevens, paspoortnummer, amnese en dieetwensen. Deze gegevens worden alleen opgeslagen indien dit noodzakelijk is om een reis of -verblijf zo zorgvuldig en goed mogelijk uit te voeren en te begeleiden. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt, noch worden zij zonder toestemming aan derden doorgegeven.

Uw rechten

Eye Care Foundation gebruikt uw gegevens om u  zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door ons worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen. Indien u dit wenst kunt u uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie.  U kunt op elk moment  bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we per e-mail, telefoon, post en/ of SMS toesturen. Indien u van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken horen wij dit graag op e-mailadres info@eyecarefoundation.nl.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit de database te wissen. Realiseert u zich wel dat wij hier niet altijd gehoor aan geven. Als u bijvoorbeeld donateur bent (geweest) vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

E-mail

Indien u zich heeft aangemeld voor onze e-mails  dan bevat iedere nieuwsbrief bovendien een link waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden.

Hoe beveiligt Eye Care Foundation uw gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Eye Care Foundation fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Eye Care Foundation maakt gebruik van een in Nederland gehoste beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die bij ons bekend zijn. Om de juiste toegankelijkheid en discretie van informatie te regelen biedt maken wij maken gebruik van de mechanismen Authenticatie, Autorisatie en Versleuteling. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypt verzonden. U ontvangt altijd een bevestiging. Eye Care Foundation schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Cookies

Eye Care Foundation maakt gebruik van cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken.

Functionele Cookies

Wij gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s iemand daarop bekijkt. We gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. Eye Care Foundation gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu. Google Analytics is privacy vriendelijk ingesteld, zo delen wij geen gegevens met derden en anonimiseren wij IP-adressen.

Advertentiecookies

Eye Care Foundation maakt gebruik van de Facebook Pixel voor het tonen van relevante advertenties op Facebook. De Facebook pixel is een stukje code dat kan bijhouden welke pagina’s bezoekers van de Eye Care Foundation website bekijken. Eye Care foundation kan zo effectiever en gerichter adverteren op sociale media.

Via de links hieronder vindt u specifieke informatie over het weigeren van cookies voor de meest gebruikte browsers:

Wijzigingen privacy verklaring

Eye Care Foundation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring.

Vragen & opmerkingen

Voor vragen over onze privacy verklaring kunt u contact met ons opnemen:

Postadres:

Eye Care Foundation
Postbus 59021
1040 KA Amsterdam

T: 020 647 38 79

E: info@eyecarefoundation.nl

Gepubliceerd: 18.01.2021