Privacy Statement Stichting Eye Care Foundation

Inleiding

Stichting Eye Care Foundation helpt onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden voorkomen en genezen. Ook draagt de Stichting bij aan de bewustwording in Nederland over de problematiek van onnodige blindheid en slechtziendheid. Eye Care Foundation is een niet-gebonden stichting (zonder overheidssteun). Bij het behalen van onze doelstellingen zijn wij dus afhankelijk van de inzet en bijdragen van onze medewerkers, donateurs, relaties en vrijwilligers.

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Eye Care Foundation van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Telecommunicatiewet (TW) aan ons stelt en aan de gedragscodes rondom het commerciële gebruik van post, telefoon en e-mail. Ook hebben wij het keurmerk Erkenning van het CBF (toezichthouder van goede doelen) en we zijn lid van de brancheverenigingen Goede Doelen Nederland. Dit statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Eye Care Foundation.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Via verschillende formulieren op de website van Eye Care Foundation, wanneer u donateur wordt of een gift doet, ons opneemt in een nalatenschap, of deelneemt aan één van onze acties zoals een sponsorloop, kunnen wij uw persoonsgegevens vragen. Dit doet Eye Care Foundation ook als u zich bij ons registreert voor het ontvangen van de (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar onze activiteiten, een vraag stelt, reageert op onze website of social media of op een andere manier met ons in contact treedt.

Eye Care Foundation kan contactgegevens verzamelen zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,  geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, aankopen of deelname, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, eenmalige giftgever, of deelnemer aan één van onze acties.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Eye Care Foundation, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’.

Donaties via onze website

Doneert u via onze website, dan vragen wij uw naam, adres, Iban, telefoonnummer en e-mailadres. U ontvangt automatisch een e-mailbevestiging van uw donatie. Als u geen bezwaar maakt, kunnen wij u bellen om u op de hoogte te houden van het werk van Eye Care en hoe u als donateur daaraan kunt bijdragen. Uitsluitend als het nodig is voor servicedoeleinden (bijvoorbeeld als uw donatie niet kan worden afgeschreven) bellen wij u zonder specifieke toestemming.

Donaties via Tikkie

Wanneer u een donatie via Tikkie doet of via een soortgelijk digitaal betaalverzoek, ontvangen wij via de bank uw Iban nummer en het gedoneerde bedrag. Deze gegevens gebruiken wij voor onze financiële administratie.

Donaties via uw eigen bank

Wanneer u een gift rechtstreeks overmaakt naar het rekeningnummer dat op onze website is vermeld, ontvangen wij van de bank uw iban nummer en de naam van de rekeninghouder. Met deze gegevens doen wij verder niets en is de meest anonieme manier om te doneren.

Deelname aan een donateursreis

Eye Care Foundation organiseert donateursreizen naar verschillende bestemmingen om kennis te maken met het werk van de stichting. Gaat u mee met één van onze reizen, dan vragen wij persoonsgegevens van u voor onder andere het boeken van de vlucht en accommodatie, het regelen van het visum en het organiseren van de activiteiten en de verzorging tijdens het verblijf. Denk hierbij aan uw contactgegevens, geboortedatum, Iban en paspoortnummer. Heeft u tijdens de reis medische verzorging nodig, kunt u ons hiervoor de noodzakelijke details verstrekken (alleen met uw toestemming). Belangrijk is te vermelden dat wij deze gegevens alleen gebruiken om een reis of -verblijf zo zorgvuldig en goed mogelijk uit te voeren en te begeleiden. Deze persoonsgegevens gebruiken wij niet voor  andere doeleinden Tijdens de reis maken we foto’s en vragen vooraf uw toestemming voor het gebruik ervan in bijvoorbeeld onze nieuwsbrief. Uitgebreide informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens ontvangt u bij het boeken van één van onze reizen.

Deelname aan de Dam tot Dam loop

Jaarlijks neemt Eye Care Foundation deel aan de Dam tot Dam loop. Wilt u meedoen en een sponsorbedrag ophalen, dan kunt u zich via een contactformulier op onze website inschrijven. Wij vragen uw contactgegevens zodat wij over het evenement kunnen communiceren en uw kledingmaat om het speciale t-shirt voor deelnemers op te sturen. U ontvangt e-mail updates over de Dam tot Dam loop en andere acties, tenzij u bij de inschrijving aangeeft dat u hier geen prijs op stelt. Een jaar na deelname attenderen wij u per e-mail over de start van de inschrijving voor de nieuwe editie. Uw gegevens gebruiken wij niet voor andere acties.

Aanvraag van fondsen

Via de website van Eye Care Foundation kan een organisatie een aanvraag doen voor financiële ondersteuning van een project. Via dit aanvraagformulier worden naast gegevens over de organisatie en het project ook de naam en contactgegevens van de aanvrager gevraagd. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de beoordeling van en het communiceren over de aanvraag.

Uw controle over het ontvangen van informatie

Eye Care Foundation houdt haar donateurs en geïnteresseerden graag betrokken bij haar werkzaamheden, projecten en behaalde resultaten. Dat doen wij niet alleen via onze website en social media, maar ook per post, e-mail en telefonisch.

Wanneer ontvangt u e-mail?

Hebben wij een klantrelatie met u vanwege uw donatie of deelname aan een evenement of reis, dan mogen wij u per e-mail op de hoogte houden van soortgelijke activiteiten. Ook ontvangt u automatische bevestigingen van een donatie of reminders voor deelname aan een activiteit (dit zijn de zogenaamde service berichten). De e-mail nieuwsbrief ontvangt u alleen als u daarvoor zelf toestemming geeft en u krijgt deze totdat u zich afmeldt via de afmeldlink.

Wanneer bellen wij u?

Om fondsen te werven en aandacht te vragen voor het werk van Eye Care Foundation gebruiken wij af en toe telemarketing. Dit doen wij geheel binnen de richtlijnen van de Telecommunicatiewet en de codes voor zelfregulering binnen de goede doelen branche. Wij bellen u alleen als u een klantrelatie met ons hebt en u het telefoonnummer zelf aan ons verstrekt hebt. Zonder klantrelatie bellen wij u uitsluitend met uw toestemming. Ook hier geldt dat u bij ons altijd kunt aangeven dat u liever niet gebeld wordt; dan houden wij daar vanzelfsprekend rekening mee.

Wanneer ontvang u post?

Een aantal keer per jaar sturen wij per post informatie over ons werk aan donateurs en geïnteresseerden. Dat kan ook een giftverzoek met een acceptgiro zijn. Op de envelop maken een duidelijke vermelding als wij uw naam en adres via een andere partij hebben ontvangen. Wenst u geen post te ontvangen van ons, dan kunt u dat eenvoudig kenbaar maken. Ook kunt u zich afmelden bij het Postfilter.nl. Wij raadplegen altijd het Postfilter voordat wij post verzenden aan personen die geen klantrelatie met ons hebben.

Uw rechten

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door ons worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit de database te wissen. Het is echter mogelijk dat we niet al uw gegevens kunnen verwijderen. Als u bijvoorbeeld donateur bent (geweest) vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Bij de beantwoording van uw verzoek, hoort u uiteraard welke gegevens wij dienen te behouden en waarom. . Onze contactgegevens om een verzoek in te dienen, vindt u hieronder.

Hoe beveiligt Eye Care Foundation uw gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Eye Care Foundation fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Eye Care Foundation maakt gebruik van een in Nederland gehoste beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die bij ons bekend zijn. Om de juiste toegankelijkheid en discretie van informatie te regelen biedt maken wij maken gebruik van de mechanismen Authenticatie, Autorisatie en Versleuteling. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypt verzonden. U ontvangt altijd een bevestiging. Eye Care Foundation schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening gespecialiseerde bedrijven in, die volgens de AVG ‘verwerkers’ worden genoemd. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Cookies

Eye Care Foundation maakt gebruik van cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen. Bij het openen van onze website kunt u een de keuze maken om bepaalde cookies te accepteren of te weigeren.

Functionele Cookies

Wij gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s iemand daarop bekijkt. We gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. Eye Care Foundation gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu. Google Analytics is privacy vriendelijk ingesteld, zo delen wij geen gegevens met derden en anonimiseren wij IP-adressen. Voor functionele cookies vragen wij geen toestemming.

Advertentiecookies

Eye Care Foundation maakt gebruik van de Facebook Pixel voor het tonen van relevante advertenties op Facebook. De Facebook pixel is een stukje code dat kan bijhouden welke pagina’s bezoekers van de Eye Care Foundation website bekijken. Eye Care foundation kan zo effectiever en gerichter adverteren op sociale media. Deze cookies plaatsen wij alleen met uw toestemming.

Wijzigingen privacy verklaring

Eye Care Foundation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring.

Vragen & opmerkingen

Voor vragen over onze privacy verklaring kunt u contact met ons opnemen:

Postadres:

Eye Care Foundation
Postbus 59021
1040 KA Amsterdam

T: 020 647 38 79

E: info@eyecarefoundation.nl

Gepubliceerd 01.02.2024