Visie en Missie

Onze droom
Onze droom is om een ​​einde te maken aan vermijdbare blindheid en slechtziendheid en zo de sociaal-economische en sociaal-culturele positie van kwetsbare mensen te verbeteren, zodat ze hun volledige potentieel kunnen benutten.
Eye Care Foundation streeft naar een wereld waarin een goede staarbehandeling en het voorkomen en behandelen van slechtziendheid bereikbaar is voor iedereen die dat nodig heeft.
De afgelopen jaren is er aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar tegelijkertijd is er een toename van het aantal mensen die bijziendheid zijn of staar hebbben.

Onze visie
We stellen ons een wereld voor waarin mensen door een goed gezichtsvermogen in staat worden gesteld hun volledige potentieel te benutten.

Onze missie
Onze missie is het elimineren van vermijdbare blindheid en slechtziendheid, en zo mensen te ondersteunen om bij te kunnen dragen aan de sociaal-economische groei van hun samenleving.

Onze lange termijndoelen:

 1. Vermijdbare blindheid wordt geëlimineerd
 2. Effectieve staarbehandeling is toegankelijk voor mensen in nood
 3. Effectieve preventie en behandeling van gezichtsafwijkingen zijn toegankelijk voor mensen in nood.

Onze doelen voor 2023

(1) ONZE ORGANISATIE  PROFESSIONALISEREN VIA GEFORMULEERDE KPI’s

 1. Verhoog de uitgaven voor de hoofddoelstellingen (/projecten);
 2. Voer een strikt financieel beleid;
 3. Neem als organisatie verantwoordelijkheid;
 4. Alle kantoren in de projectlanden opereren meer zelfstandig.

(2) ONZE MISSIE REALISEREN VIA GEFORMULEERDE KPI’s

 1. Verhoog het aantal Oogkampen (500); Oogonderzoeken (200.000);  Aantal staaroperaties of behandeling voor andere oogproblemen (3.500); Verstrekken brillen (3.500).
 2. Verhoog het aantal mensen, met 10%, dat zich bewust wordt van de oogproblematiek en een gezond gezichtsvermogen krijgt;
 3. Ondersteunen van onze oogzorgpartners (+5), inclusief het bouwen en upgraden van (+5) oogcentra;
 4. Training geven aan (1.000) (oog)zorgprofessionals.

(3) ONZE DONATEURS BETREKKEN VIA GEFORMULEERDE KPI’s

 1. Inkomsten van particuliere donateurs behouden;
 2. Verhogen van onze zichtbaarheid (op basis van mediawaardegroei) met 20%;
 3. Verhoging van de groei van de naamsbekendheid van Eye Care Foundation;
 4. Realiseren van meerjarige toezeggingen van institutionele donoren

Voorkom onnodige blindheid.
Geef mensen kans op een beter leven.

Stichting Eye Care Foundation helpt onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden voorkomen en genezen. 80% van de blindheid is te herstellen door een eenvoudige staaroperatie. Veel slechtzienden zijn geholpen met een goede bril op sterkte. Zo simpel kan het zijn, maar zonder de hulp van u als donateur is het onmogelijk ons doel te bereiken.