ECF zoekt onbezoldigd lid Raad van Toezicht

Zou jij in de rol van lid van de Raad van Toezicht betekenisvol willen bijdragen aan de stichting Eye Care Foundation? We hebben een wereld voor ogen waarin onnodige blindheid niet langer de mogelijkheden van mensen beperkt. 80% van de blindheid is te herstellen door een eenvoudige staaroperatie. Veel slechtzienden zijn geholpen met een goede bril op sterkte. Zo simpel kan het zijn. We versterken in meerdere landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika lokale oogzorg door opleidingen mogelijk te maken, oogcentra te bouwen, oogheelkundige apparatuur te doneren en onderzoeken en operaties uit te voeren. We werken aan duurzame oogzorg. Al 40 jaar lang voeren we deze activiteiten uit met geld van onze trouwe donateurs en de inzet van vele vrijwilligers. Voor meer informatie: zie www.eyecarefoundation.nl

ECF zoekt onbezoldigd lid Raad van Toezicht

met aandachtsgebied oogzorg per 1 januari 2025

Inzicht in de Raad van Toezicht

 • Vijf leden – met elk een specifiek aandachtgebied – vormen de Raad van Toezicht: een voorzitter en leden met focus Oogzorg, Financiën & Bedrijfsvoering, Personeel & Organisatie, Fondsenwerving & Sponsoring.
 • Sinds 1 januari 2024 is de Raad van Bestuur officieel gewijzigd in een Raad van Toezicht.
 • Leden van de RvT worden benoemd door de gehele Raad voor vier jaar met één maal de mogelijkheid tot verlenging. Nieuwe leden treden op basis van een schema aan en af.
 • De RvT vergadert zes keer per jaar, veelal op de donderdagavond.
 • De RvT benoemt de directeur-bestuurder.
 • De RvT onderschrijft het belang van internationale samenwerking en het doel dat de lokale netwerken zich na verloop van tijd financieel en qua kennisniveau zelf in stand kunnen houden.
 • De RvT en de directeur-bestuurder communiceren open over de (toekomstige) activiteiten van de Eye Care Foundation. De RvT is sparringpartner die (on)gevraagd advies geeft.
 • Het huidige meerjarenplan 2021 – 2025 wordt de komende tijd geëvalueerd. De RvT wordt nauw betrokken bij het opstellen van het nieuwe plan.
 • De organisatie buigt zich over intensievere samenwerking met oogzorgorganisaties in Nederland om de krachten te bundelen. De RvT heeft hierin een adviserende rol.
 • De RvT is onbezoldigd. Wel is er een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Als lid van de RvT met als aandachtsgebied Oogzorg houd je je met name bezig met:

 • het bewaken van de resultaten, groei en ontwikkeling van de organisatie en de mensen in de organisatie, waarvoor je met de andere leden van de RvT medeverantwoordelijk bent;
 • het specifiek bewaken van en adviseren over het (innovatief) inzetten van oogzorg (zowel ontwikkelen van beleid als de uitvoering ervan);
 • het vervullen van de rol van sparringpartner en klankbord voor onze medische adviseurs;
 • het inzetten van je persoonlijkheid en netwerk ten behoeve van het stabiel houden van de pool aan medisch adviseurs en het bewaken van de kwaliteit en kennis.

Leden van de Raad van Toezicht…

 • onderschrijven de visie en de doelstellingen van ECF
 • hebben aantoonbare affiniteit met internationale samenwerking en met goede doelenorganisaties
 • beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • hebben het vermogen om het beleid en functioneren van de stichting te toetsen
 • hebben toezichthoudende ervaring, bij voorkeur bij internationale organisaties
 • hebben universitair werk- en denkniveau
 • zijn integer, verantwoordelijk, met een onafhankelijke opstelling
 • en verbindend en betrokken, creëren een open cultuur, met aandacht voor diversiteit en inclusie.

Wat onze organisatie zoekt in het toekomstige lid van de RvT met focus op Oogzorg:

 • groot aantal jaren ervaring als praktiserend arts in de oogzorg
 • een uitgebreid netwerk in het academische veld en dat van de oogzorg en de bereidheid tot het inzetten van de eigen contacten
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid in de Engelse taal, goede kennis van de Nederlandse taal is een pre.

Kandidaten met diverse achtergronden worden aangemoedigd om te solliciteren, geïnteresseerden die in Azië wonen in het bijzonder.

Interesse?
Stuur een motivatiebrief en cv naar m.meijer@ortelius-po.nl. Je kunt reageren tot en met 30 juni a.s. Een drijfverenprofiel kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure (voor meer informatie, zie de website profiledynamics.nl).

Aanvullende informatie nodig?

Informatie over ons werk vind je op de website eyecarefoundation.nl. Ook hebben we diverse social media (facebook, instagram, Linkedin, etc) waar je onze activiteiten kunt volgen. Ben je op zoek naar specifieke informatie over deze vacature? Deze kun je opvragen bij Björn Stenvers, directeur-bestuurder (06-51815916).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs, delen mag natuurlijk met je hele netwerk.