Onze resultaten

Dankzij onze donateurs heeft Eye Care Foundation, in samenwerking met lokale- en Nederlandse oogartsen, veel volwassenen en kinderen in Azië en Afrika kunnen onderzoeken op oogproblemen. Waar nodig hebben deze mensen verdere behandeling ontvangen.
Door bijvoorbeeld een staaroperatie of een bril op sterkte, gaan zijn nu weer met scherp zicht hun toekomst tegemoet. Zij kunnen nu weer zelfstandig hun land bewerken of weer naar school.

Resultaten Eye Care Foundation in 2021

  • 3 oogkliniek gebouwd of gerenoveerd
  • 131.656 patiënten onderzocht en behandeld
  • 2.995 staaroperaties uitgevoerd
  • 1.868 brillen aangemeten
  • 721 opleidingen aan ondersteunend personeel verschaft

Jaarverslag 2021

annual report 2021

Meer informatie over de behaalde resultaten van Eye Care Foundation vindt u in ons jaarverslag:

English