Met uw decembergift brengt u licht in het leven van een héle familie

Het verhaal van meneer Lang
Het was oogsttijd, twee jaar geleden. De hele familie was rijst aan het oogsten. Hiervoor snijden zij de plantenstengels in bosjes af en slaan hiermee op een gazen net, zodat de rijstkorrels op een plastic zeil eronder vallen. Opeens schreeuwde meneer Lang. Er was een rijstkorrel in zijn oog gekomen.

“Mijn oog deed veel pijn en bleef maar tranen. Ik wist niet wat ik moest doen, niemand wist het – ook de dorpszuster niet.” Niet veel later ging zijn oog ontsteken. De jaren daarop werd ook zijn zicht steeds slechter. “Ik had steeds meer hulp nodig en werken ging niet meer.” Hij kon niet meer bijdragen aan het gezin.

U kunt zich wel indenken dat meneer Lang somber werd. En hij voelde zich schuldig, omdat het ook zwaar was voor zijn familie. “Zij moesten mijn hulp op het land missen én kregen de zorg voor mij erbij.”

Dit komt helaas vaak voor: de mensen en gezondheidswerkers weten niet wat je moet doen bij kleine problemen of hoe je die voorkomt. Zoiets als een rijstkorrel in het oog of een ontsteking kan daardoor al snel tot iets ernstigs leiden. Met grote gevolgen voor een hele familie.

Voorkomen is zoveel beter dan genezen.

Onlangs was er een oogonderzoek niet ver bij zijn dorp vandaan. Daar onderzocht dokter Hung hem. Het bleek dat verschillende oogproblemen elkaar hadden opgevolgd. Het had hem en zijn familie veel ellende gescheeld als iemand de juiste kennis had gehad.

Spoelen met gedestilleerd water had meneer Lang veel pijn bespaard na het ongelukje met de rijstkorrel. En de juiste zalf had de ontsteking veel sneller kunnen genezen en misschien zelfs kunnen voorkomen.

Maar als niemand dit weet…

Gelukkig was er ook goed nieuws. “Mijn oog was niet beschadigd door de rijstkorrel of de ontsteking! Ik was slecht gaan zien… door staar.” En dat is, zoals u weet, met een operatie op te lossen. Bij het oogonderzoek leerde meneer Lang van dokter Hung ook dat een bril die beschermt tegen UV-licht ervoor zorgt dat je minder snel staar krijgt. “Voortaan draagt mijn hele familie een zonnebril als ze op het veld werken.” Dat beschermt meteen tegen rondvliegende rijstkorrels.

Hoe geweldig zou het zijn om veel meer families in afgelegen dorpjes te bereiken met zulke waardevolle kennis en toegang tot oogzorg?

Daarom vraag ik u: helpt u deze decembermaand met een bijdrage? Elk bedrag is welkom.

Als een familielid wegvalt door oogproblemen, is dat een zware last in families als die van meneer Lang. Help daarom vandaag met een gift voor oogzorg aan de allerarmsten. Wat is een betere tijd om dat te doen dan in december, familiemaand.