Structureel steunen

Voor langere tijd steunen

U kunt voor een bescheiden bedrag per maand veel blinden en slechtzienden helpen. Door het afgeven van een doorlopende machtiging geeft u blinden en slechtzienden in ontwikkelingslanden de zekerheid van goede oogzorg, voor nu en voor later. U kunt op elk moment uw donateurschap opzeggen. Indien u dit liever wenst kunt u ook éénmalig doneren.

JA, Ik word donateur van Eye Care Foundation:

Ik geef hierbij toestemming om tot wederopzegging onderstaand bedrag maandelijks van mijn rekening af te schrijven:

(Donatieformulier Mindwize)