Corona Herstelplan: Stap 2

Tot voor kort kon dr. Sao Sakhem alleen oogonderzoeken doen. Dankzij uw hulp voert hij de meest spoedeisende staaroperaties inmiddels weer uit. Maar het is nog lang niet genoeg. Elke dag worden er door de oogtestkampen wanhopige mensen gevonden die een staaroperatie nodig hebben. Zodra de middelen er zijn, start dr. Sao Sakhem in zijn ziekenhuis met een inhaalrace om al die mensen te helpen die door staar het zicht in hun ogen hebben verloren. Samen met mijn collega’s in Cambodja en Laos zet hij zich daar met hart en ziel voor in.

De inhaalrace is een enorme uitdaging. Met uw hulp kunnen we het Corona herstelplan uitvoeren. Patiënten, artsen en verpleegkundigen moeten extra beschermd worden tegen de deltavariant van het coronavirus. Maar ook het gevaar dat mensen blijvend blind worden is nog steeds ontzettend actueel… Het is een ramp voor de groeiende groep ouderen die aan staar lijdt zoals oma Noun Bunthea. Zoveel oogpatiënten dreigen het zicht in hun ogen voorgoed te verliezen. Dr. Sao Sakhem legt zich daar niet bij neer: “ik geloof dat we samen de strijd tegen staar kunnen winnen.”

Op dit moment is dringend extra steun nodig voor al die wachtende oogpatiënten.