Corona Herstelplan 2021-2022

Ongewone tijden vragen om een ongewoon plan

Corona heeft de oogzorg in Laos en Cambodja zwaar onder druk gezet. Er zijn nog langere wachtlijsten ontstaan, operaties zijn uitgesteld, oogpatiënten konden niet worden geholpen.

Het tij moet worden gekeerd. Daarom komt Eye Care Foundation met een doordacht plan voor direct resultaat, een inhaalrace om achterstanden weg te werken en voor blijvende verhoging van de slagkracht.

Ons plan is resultaatgericht. Het zorgt voor een doorbraak in de crisis die oogpatiënten niet nog harder mag raken. Daarom vragen wij voor dit buitengewone plan dringend uw bijdrage!

STAP 1: Spoedeisende staaroperatie allerarmsten

Een staaroperatie kan en mag nooit uitgesteld worden. Toch zijn door de corona-maatregelen te lange wachttijden ontstaan. In de afgelopen tijd is bijna niemand geopereerd.

Om de operaties uit te kunnen voeren, worden voor bescherming van zowel de patiënten als de artsen en verpleegkundigen strenge voorzorgsmaatregelen genomen. Met uw hulp kunnen we de meest spoedeisende patiënten NU helpen.

STAP 2: Extra oogtestkampen op locatie

Zodra de situatie in de zorg weer enigszins normaal is, is het noodzakelijk om de ontstane achterstanden versneld weg te werken. Oogpatiënten die op de wachtlijsten staan, krijgen versneld een oogtest en indien nodig een noodzakelijke staaroperatie.

Om deze stap te zetten is geld nodig om op locatie extra oogtestkampen op te zetten voor het uitvoeren van de oogtesten en de operaties.

STAP 3: Extra oogartsen opleiden

Op dit moment zijn er zowel in Cambodja als Laos te weinig oogartsen voor alle patiënten die oogzorg nodig hebben.

Nú starten met structurele uitbreiding van de oogzorg is cruciaal. Met uw financiële steun leiden we meer oogartsen op, die in de nabije toekomst staaroperaties gaan uitvoeren. Extra capaciteit is nu al nodig.