Blind- en slechtziendheid

Wereldwijd zijn er 1,1 miljard mensen die blind of slechtziend zijn. Maar liefst 90% van deze gezichtsbeperking is te voorkomen of te behandelen. Voor een groot deel betreft dit mensen waarbij de gezichtsscherpte nooit is opgemeten en die bijvoorbeeld geen bril hebben gekregen, waardoor hun zicht hersteld zou zijn. Voor een deel betreft het oogpatiënten met staar die niet behandeld wordt, omdat er in dat land nauwelijks tot geen oogzorg voor handen is.
Want twee tot drie miljard mensen hebben geen toegang tot goede oogzorg en kunnen niet worden onderzocht/ geopereerd of een bril aangemeten krijgen, met als gevolg dat zij niet volledig in de samenleving kunnen meedoen. Wanneer er onvoldoende aandacht is voor oogzorg en niet genoeg geïnvesteerd wordt in het beschikbaar maken van oogzorg voor iedereen, zal het aantal mensen dat onnodig blind of slechtziend is tegen 2050 toenemen tot 1,7 miljard: en dat is ruim 21 % van de totale wereldbevolking!


eyepiechart

Visuele handicaps en armoede

Mensen in ontwikkelingslanden lopen tien keer méér risico blind te worden dan mensen in meer geïndustrialiseerde landen. Ze hebben geen geld of er is geen oogheelkundige zorg voorhanden. Van alle blindheid is 80% te voorkomen, te behandelen of te genezen door het opbouwen van goede oogzorg die voor iedereen bereikbaar en betaalbaar is.

Lees meer


oogaandoeningen

Oogaandoeningen

Glaucoom, Maculadegeneratie, Netvliesloslating, scheelzien of een lui oog. Er zijn veel oogaandoeningen, maar staar is de belangrijkste oorzaak van blindheid en slechtziendheid. De belangrijkste oogaandoeningen op een rij:

Lees meer


patientenverhalen

Patiëntenverhalen

Waarom is hulp op gebied van oogaandoeningen in ontwikkelingslanden zo hard nodig? Lees de patiëntenverhalen uit de eerste hand. Hoe ervaart iemand blindheid en wat is de eerste reactie als iemand eindelijk weer kan zien.

Lees meer