Bericht van Dr. Sao Sakhem

Mijn naam is Sao Sakhem. Allereerst wil ik u als donateur van Eye Care Foundation heel erg bedanken voor de kans die ik heb gekregen om opgeleid te worden tot oogarts.

Hier in het ziekenhuis van Svay Rieng ervaar ik elke dag hoe schrijnend de situatie momenteel is voor oogpatiënten. Corona treft de allerarmsten hard, ook als ze niet zijn besmet met het virus. Tot voor kort kon ik alleen oogonderzoeken doen.

Meer en meer patiënten moeten te lang wachten op een noodzakelijke staaroperatie. Dat is tragisch. Ze zijn afhankelijk van hun naasten en voelen zich als een ballast voor hen.

De meest spoedeisende staaroperaties voeren wij inmiddels weer uit. Maar het is nog lang niet genoeg. Elke dag vinden wij via onze oogtestkampen wanhopige mensen die een staaroperatie nodig hebben.

Zodra we de middelen hebben, starten we met een inhaalrace om al die mensen te helpen die door staar het zicht in hun ogen hebben verloren. Samen met mijn collega’s in Cambodja en Laos zet ik me daar met hart en ziel voor in.

Ik doe een beroep op u. Geef ons uw steun en help ons het Corona herstelplan uit te voeren. 

De inhaalrace is een enorme uitdaging. We moeten onze patiënten en onszelf extra beschermen tegen de deltavariant van het coronavirus. En wat zou het mooi zijn als we door uw steun meer oogartsen gaan opleiden!

Zoveel oogpatiënten hier dreigen het zicht in hun ogen voorgoed te verliezen. Ik leg mezelf daar niet bij neer; ik geloof dat we samen de strijd tegen staar kunnen winnen.