2030 in Sight!

193 landen van de Verenigde Naties stemden unaniem in met een nieuw plan voor vision for everyone – met ooggezondheid van cruciaal belang voor de SDG’s. Het plan stelt een doel voor oogzorg voor iedereen in 2030, waarbij landen zich hebben gesteld om volledige toegang tot oogzorgdiensten voor hun bevolking te garanderen, en om wereldwijde inspanningen te ondersteunen om oogzorg onderdeel te maken van de agenda van hun land om de #SustainableDevelopmentGoals te bereiken.

Lees het volledige verhaal bit.ly/UNVision