30 jaar Eye Care Foundation!

Dertig jaar hulp aan oogzorg in ontwikkelingslanden. Dertig jaar waarin veel is bereikt
Zonder u, donateur, vrijwilliger, betrokken, ‘medespeler’, was dit nooit tot stand gekomen, VEEL DANK VOOR UW STEUN EN VERTROUWEN!
Onze visie en doelstelling hebben we regelmatig bijgesteld, maar onze missie is onveranderd gebleven. We werken aan een wereld waarin iedereen een toekomst kan opbouwen met een scherp zicht.

2014, en verder?
De ingeslagen weg is er een van werken aan onze overbodigheid. De focus ligt op duurzame oogzorg, uitgevoerd en beheerd door lokale professionals op alle niveaus. Zo wordt oogzorg voor alle mensen in achterstandsgebieden beschikbaar en  kunnen patiënten zelf de weg naar een oogkliniek vinden.

Een feestelijke groet,
Rob van Rooijen, voorzitter